KẾT QUẢ ĐẠT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2018-2019

Thứ ba - 28/05/2019 09:30
UBND TỈNH NGHỆ AN                 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:           /SGD&ĐT-GDCN&GDTX
V/v thông báo kết quả Sáng kiến kinh nghiệm năm 2019                        Nghệ An, ngày 27 tháng 5 năm 2019
 
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở
 
Thực hiện Quyết định số 267a/QĐ-SGDĐT ngày 22/4/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng chấm Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) cấp Cơ sở, Sở GD&ĐT năm 2019, Hội đồng đã tiến hành thẩm định, đánh giá, xếp loại SKKN của cán bộ, giáo viên, nhân viên khối các đơn vị trực thuộc. Một số nhận xét, đánh giá, yêu cầu và xếp loại SKKN năm 2019:
                     - Những tác giả có SKKN đạt loại A, B, yêu cầu gửi bản mềm về địa chỉ mail: lamdg@nghean.edu.vn trước 05/6/2019 để đăng tải lên trang website của Sở làm tài liệu tham khảo dùng chung cho Ngành (Sở không cấp giấy chứng nhận SKKN nếu tác giả không gửi bản mềm theo địa chỉ trên). Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các tác giả của các SKKN đạt loại A, B thực hiện nghiêm túc.
                     - Một số tác giả có hiện tượng sao chép các công trình đã có trên mạng internet; sao chép nhưng không dẫn nguồn; Một số SKKN được chuyển từ các đề tài NCKH, Luận văn thạc sỹ, chưa đúng với yêu cầu của một SKKN. Nhiều SKKN đề ra một số giải pháp chưa phù hợp với thực tiễn nhà trường...
                     - Giám đốc Sở yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có các hình thức linh hoạt để tổ chức triển khai, phổ biến những bài học được đúc kết trong các SKKN đã được xếp loại A, loại B, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học, nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục, đồng thời rút kinh nghiệm để tổ chức tốt hơn nữa công tác đúc rút SKKN cho cán bộ, giáo viên trong năm học 2019 – 2020 và những năm tiếp theo để hoạt động này ngày càng nề nếp và có hiệu quả thiết thực.
          1. Kết quả tổng hợp:
- Số lượng SKKN đạt cấp Cơ sở ở các Môn/lĩnh vực được thống kê theo bảng sau:
 
TT Môn/lĩnh vực Số KSKN Số SKKN đạt cấp Cơ sở Tỷ lệ %
Loại A Loại B Tổng Loại A Loại B Tổng
1. Quản lý 68 7 39 46 10.3% 57.4% 67.6%
2. Ngữ văn 73 1 35 36 1.4% 47.9% 49.3%
3. Toán 96 1 62 63 1.0% 64.6% 65.6%
4. Vật lý + CN + TBTH 70 4 37 41 5.7% 52.9% 58.6%
5. Hóa học 64 2 44 46 3.1% 68.8% 71.9%
6. Sinh + Công nghệ 66 7 41 48 10.6% 62.1% 72.7%
7. CNTT 48 1 30 31 2.1% 62.5% 64.6%
8. Lịch sử 39 12 16 28 30.8% 41.0% 71.8%
9. Địa lý 42 7 29 36 16.7% 69.0% 85.7%
10. Ngoại ngữ 56 7 32 39 12.5% 57.1% 69.6%
11. GDCD + NGLL +GDKNS 53 7 19 26 13.2% 35.8% 49.1%
12. GDTC + GDQP 35 0 30 30 0.0% 85.7% 85.7%
13. GDTX 7 1 4 5 14.3% 57.1% 71.4%
14. GDMN 7 1 6 7 14.3% 85.7% 100.0%
  Tổng 724 58 424 482 8.0% 58.6% 66.6%
          - Các đơn vị sau có nhiều SKKN đạt loại A, B:
TT ĐƠN VỊ SỐ SKKN LOẠI A LOẠI B TỔNG
 1.  
THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU 22 6 13 19
 1.  
THPT DIỄN CHÂU 2 21 2 16 18
 1.  
THPT TÂN KỲ 17 4 12 16
 1.  
THPT QUỲNH LƯU 2 22 1 13 14
 1.  
THPT HUỲNH THÚC KHÁNG 14 6 8 14
 1.  
THPT HÀ HUY TẬP 17 1 12 13
 1.  
THPT HOÀNG MAI 17   13 13
 1.  
THPT NGHI LỘC 2 17   12 12
 1.  
THPT ANH SƠN 2 15 3 9 12
 1.  
THPT ANH SƠN 1 14 11 0 11
 1.  
THPT CỬA LÒ 12 1 10 11
 1.  
THPT QUỲNH LƯU 4 13   10 10
 1.  
THPT ĐÔ LƯƠNG 2 12 1 9 10
 1.  
THPT QUỲNH LƯU 3 13 1 8 9
 1.  
THPT YÊN THÀNH 3 13   9 9
 1.  
THPT NGHI LỘC 5 15 2 7 9
 1.  
THPT ĐÔ LƯƠNG 1 16   9 9
 1.  
THPT ANH SƠN 3 12   9 9
 1.  
THPT NGHI LỘC 3 17   9 9
 1.  
THPT NGUYỄN XUÂN ÔN 15 2 7 9
 1.  
THPT NGHI LỘC 4 10 1 7 8
 1.  
THPT BẮC YÊN THÀNH 14   8 8
 1.  
SỞ GD&ĐT 8 4 4 8
 1.  
THPT HOÀNG MAI 2 11 1 7 8
 1.  
THPT LÊ VIẾT THUẬT 12 2 6 8
 1.  
THPT ĐÔNG HIẾU 12 1 7 8
          2. Danh sách các SKKN được xếp loại A và loại B
TT MÔN/ LĨNH VỰC TÊN TÁC GIẢ ĐƠN VỊ TÊN SÁNG KIẾN XẾP LOẠI
1 VĂN HỌC LÊ THANH HUYỀN THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU MỘT SỐ ĐỀ XUẤT DẠY ĐỌC HIỂU BÀI THƠ SÓNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC A
2 HOÀNG THỊ THU HUYỀN THPT YÊN THÀNH 2 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC VÀO THỰC TIỄN QUA DẠY HỌC VĂN BẢN NHẬT DỤNG B
3 HOÀNG THỊ HIỀN LƯƠNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU PP RÈN LUYỆN THAO TÁC LẬP LUẬN TRONG GIỜ VĂN HỌC NGHỊ LUẬN XÃ HỘI CHO HS THPT B
4 HOÀNG THỊ LIÊN HƯƠNG THPT ANH SƠN 1 THIẾT KẾ CHỦ ĐỀ DH VĂN THUYẾT MINH TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10 THEO PPDH DỰ ÁN B
5 TRẦN VĂN LỰC THPT ANH SƠN 1 PP DẠY BÀI THƠ ĐÀN GHI TA CỦA LOR - CA CỦA TÁC GIÁ THANH THẢO THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH B
6 NGUYỄN QUỐC PHÒNG - PHAN PHƯƠNG CHI THPT TƯƠNG DƯƠNG 2 SỬ DỤNG PHẦN MỀM ỨNG DỤNG TẠO CLIP PHIM NGẮN DẠY HỌC CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC TỰ SỰ CHO HỌC SINH THPT B
7 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG THPT HOÀNG MAI TIẾP CẬN MỘT SỐ VĂN BẢN TỰ SỰ TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 11 BẰNG HÌNH THỨC SÂN KHẤU HÓA B
8 NGUYỄN THỊ NHUNG THPT HOÀNG MAI MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DH TÁC PHẨM VĂN HỌC TRONG GIAI ĐOẠN KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ B
9 TRẦN THỊ THƯƠNG THPT HOÀNG MAI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGÔN NGỮ CỦA HỌC SINH THPT QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG MÔN NGỮ VĂN B
10 MAI THỊ THƯ THPT QUỲNH LƯU 2 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THẨM MỸ CHO HỌC SINH QUA DH VĂN BẢN NGHỆ THUẬT TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN THPT B
11 NGUYỄN THỊ THU THPT QUỲNH LƯU 2 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGÔN NGỮ CHO HS QUA DH CÁC BÀI TIẾNG VIỆT CỦA MÔN NGỮ VĂN THPT B
12 TRẦN THỊ THU THỦY THPT DIỄN CHÂU 2 XÂY DỰNG BỘ ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HS THÔNG QUA CÁC CHỦ ĐỀ DẠY HỌC B
13 TRẦN THỊ THÚY QUỲNH THPT DIỄN CHÂU 2 TỪ KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU ĐẾN KỸ NĂNG TẠO LẬP ĐOẠN VĂN BẢN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI TRONG BÀI THI THPT QUỐC GIA B
14 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG; ĐINH THỊ NGA; NGUYỄN THỊ HIẾN THPT NGHI LỘC 4 ĐA DẠNG HÓA HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG DH NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG THPT B
15 NGUYỄN THỊ NGÂN HOA THPT NGHI LỘC 4 RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT VĂN GIÀU HÌNH ẢNH CHO HỌC SINH THPT B
16 NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT THPT THANH CHƯƠNG 1 SỬ DỤNG PP ĐÓNG VAI TRONG DẠY HỌC TRUYỆN DÂN GIAN Ở LỚP 10 THPT B
17 TRẦN THỊ HOA THPT 1/5 GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH BẰNG CÁCH LÒNG GHÉP MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO QUA VĂN BẢN THÔNG ĐIỆP NHÂN NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDSS B
18 PHẠM THỊ HẰNG THPT KIM LIÊN CÁCH TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG GIỜ VĂN BẰNG PP ĐÓNG VAI VÀ VẼ TRANH Ở NHÀ TRƯỜNG PT HIỆN NAY B
19 PHẠM THỊ HẰNG (B) THPT KIM LIÊN VẬN DỤNG PPDH THEO DỰ ÁN TRONG MỘT SỐ VĂN BẢN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN THPT B
20 NGUYỄN THỊ HOÀI THPT BẮC YÊN THÀNH RÈN KỸ NĂNG ĐỌC, VIÉT CHO HS QUA DH BÀI ÔNG GIÀ VÀ BIỂN CẢ THEO HƯỚNG TIẾP CẬN CHƯƠNG TRÌNH MỚI B
21 NGUYỄN THỊ KIM OANH THPT TÂN KỲ VẬN DỤNG KIẾN THỨC LÝ LUẬN VỀ GIÁ TRỊ VĂN HỌC ĐỂ ĐỌC HIỂU MỘT SỐ VĂN BẢN ĐỌC THÊM TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 12 B
22 NGUYỄN THỊ HẰNG THPT QUỲ HỢP 3 DẠY TRUYỆN CỔ TÍCH TẤM CÁM GẮN VỚI HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO B
23 NGÔ ĐỨC NAM THPT QUẾ PHONG ĐIỂM GẶP GỠ VÀ KHÁC BIỆT VỀ NGHỆ THUẬT ĐIỂN HÌNH HÓA TRONG TRUYỆN NGẮN NAM CAO VÀ SÊKHỐP B
24 VÕ THỊ THANH HẢI THPT NGUYỄN CẢNH CHÂN DH TÍCH HỢP CÁC TÁC PHẨM CỦA NGUYỄN TRÃI TRONG CTR NGỮ VĂN 10 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH B
25 NGUYỄN THỊ OANH THPT QUỲ HỢP 2 NÂNG CAO NĂNG LỰC TƯ DUY CHO HS 11 QUA CÁC DẠNG BÀI TẬP TRONG GIỜ ĐỌC HIỂU B
26 NGUYỄN THỊ HIỀN THPT QUỲNH LƯU 4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH QUA ĐỌC HIỂU VB VĂN HỌC TẠI TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 4 B
27 NGUYỄN THỊ AN THPT ANH SƠN 2 DẠY ĐỌC HIỂU TRUYỆN AN DƯƠNG VƯƠNG VÀ MỴ CHÂU TRỌNG THỦY TÍCH HỢP VỚI DH CHỦ ĐỀ VĂN TỰ SỰ TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10 B
28 CHU THỊ THANH HỒNG THPT TÂY HIẾU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DH NGỮ VĂN 10 Ở TRƯỜNG THPT B
29 NGUYỄN THỊ HƯƠNG SEN THPT ANH SƠN 2 GÓP PHẦN HÌNH THÀNH NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THỰC TIỄN CHO HS TRONG DẠY ĐỌC HIỂU VĂN BẢN B
30 HOÀNG THỊ BÍCH HỒNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU VẬN DỤNG PP HỌC TẬP KIẾN TẠO ĐỂ DẠY BÀI THỰC HÀNH VỀ HÀM Ý TIẾT 75 - NGỮ VĂN 12 B
31 TRƯƠNG THỊ THƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU DẠY HỌC CHỦ ĐỀ VĂN THYẾT MINH THEO DỰ ÁN GẮN VỚI DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ DANH THẮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN THÀNH       B
32 VƯƠNG THỊ MINH NGUYỆT THPT NAM ĐÀN 1 LÝ THUYẾT KIẾN TẠO TRONG DH TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI Ở TRƯỜNG THPT B
33 LÊ THỊ LƯƠNG THPT NGUYỄN SỸ SÁCH PP CHỮA LỖI CÂU TRONG BÀI LÀM VĂN CHO HS THPT QUA GIỜ TRẢ BÀI B
34 UÔNG ĐÌNH DƯƠNG THPT NGUYỄN SỸ SÁCH MỘT SỐ PPDH THƠ TRỮ TÌNH TRUNG ĐẠI VIỆT NAM TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10 B
35 TRẦN THỊ KIỀU OANH THPT KỲ SƠN MỘT SỐ GIẢI PHÁP DẠY TRUYỆN NGẮN VỢ CHỒNG A PHỦ CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH ĐỊA BÀN MIỀN NÚI NGHỆ AN B
36 NGUYỄN THỊ HẰNG THPT ANH SƠN 1 DẠY BÀI NHÌN VỀ VỐN VĂN HÓA DÂN TỘC (TRẦN ĐÌNH HƯỢU) GẮN VỚI HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA VỀ MIỀN TAM LINH ĐỀN CỬA LŨY ANH SƠN B
37 LỊCH SỬ NGUYỄN THỊ THANH THỦY SỞ GD&ĐT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DH MÔN LỊCH SỬ TRONG TRƯỜNG THPT GẮN VỚI DI SẢN VĂN HÓA A
38 NGUYỄN BÁ TÚ THPT YÊN THÀNH 2 SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM TRANH ẢNH TRÊN MẠNG INTERNET VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM CORET DRAW TRONG KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ A
39 ĐẶNG THỊ QUỲNH GIANG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU VẬN DỤNG LÝ THUYẾT ĐA TRÍ TUỆ TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ "NHỮNG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG NGOẠI XÂM Ở CÁC THẾ KỶ X ĐẾN XV A
40 LÊ THỊ PHƯƠNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN VÀO DẠY HỌC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG Ở TRƯỜNG THPT THEO HƯỚNG TRẢI NGHIỆM A
41 NGUYỄN THỊ HẰNG NGA THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY PHẢN BIỆN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT A
42 TRỊNH THỊ THU HƯƠNG THPT DIỄN CHÂU 2 TỔ CHỨC CÁC HÌNH THỨC KHỞI ĐỘNG TRONG DH LỊCH SỬ NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG THPT A
43 HOÀNG THỊ BẠCH TUYẾT THPT HUỲNH THÚC KHÁNG VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN VÀ ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ SƠ KẾT "LỊCH SỬ VN..." A
44 NGUYỄN THỊ GIANG THPT 1/5 VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC VỚI CHUYÊN ĐỀ CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI TRÊN THẾ GIỚI A
45 NGUYỄN THỊ HỒNG NGA THPT HOÀNG MAI 2 DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THÔNG QUA XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ THEO  HÀNG DỌC TRONG PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM 1919 - 1954 A
46 BÙI KIM LUYẾN THPT LÊ LỢI TỔ CHỨC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN BUỔI ĐẦU THỜI CẬN ĐẠI BẰNG PHƯ[NG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN A
47 PHẠM HỒNG SƠN THPT CÁT NGẠN SỬ DỤNG DẠY HỌC LIÊN MÔN KẾT HỢP VỚI GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG GÓP PHẦN NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG DẠY HỌC BÀI TÂY ÂU THỜI KỲ HẬU TRUNG ĐẠI A
48 NGUYỄN THỊ VÂN ANH THPT NGUYỄN XUÂN ÔN SỬ DỤNG TƯ LIỆU VỀ TRUYỀN THỐNG GIÁO DỤC, KHOA BẢNG HUYỆN DIỄN CHÂU THỜI PHONG KIẾN TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT A
49 TRẦN THỊ THU HƯƠNG THPT TÂY HIẾU ÁP DỤNG CÁCH THỨC TỔ CHỨC GAME SHOW TRUYỀN HÌNH "ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA" ĐỂ GIẢNG DẠY BÀI 18 LỊCH SỬ 11 B
50 HỒ MINH TUẤN THPT QUỲNH LƯU 3 XÂY DỰNG BỘ HỒ SƠ TƯ LIỆU VỀ NHÂN VẬT LỊCH SỬ TRONG DH LỊCH SỬ 11 Ở TRƯỜNG THPT B
51 HỒ THỊ NHÀN THPT QUỲNH LƯU 3 SỬ DỤNG TƯ LIỆU VỀ NHÂN VẬT LỊCH SỬ XÃ QUỲNH ĐÔI ĐỂ DH LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT B
52 TRẦN THỊ VÂN THPT YÊN THÀNH 3 PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC CỦA HỌC SINH THPT Ở HUYỆN YÊN THÀNH QUA VIỆC TÌM HIỂU MỘT SỐ DÒNG HỌ Ở ĐỊA PHƯƠNG B
53 NGUYỄN BÁ BỈNH THPT HOÀNG MAI MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI PPDH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINHTRONG DH LỊCH SỬ B
54 PHẠM THỊ HIẾU THPT DIỄN CHÂU 2 SỬ DỤNG TÀI LIỆU LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1930 - 1945 B
55 NGUYỄN THỊ HÀ THPT BẮC YÊN THÀNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC LỊCH SỬ GẮN VỚI TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ CHO HỌC SINH LỚP 10 TẠI MỘT SỐ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA B
56 PHẠM THỊ KÍNH THPT NGHI LỘC 5 NHỮNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG CHO HỌC SINH QUA BÀI HỌC LỊCH SỬ 10 THPT B
57 PHẠM THỊ HỒNG THẮM THPT HÀ HUY TẬP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TẠI BẢO TÀNG VÀ CÁC ĐỊA DANH LỊCH SỬ B
58 NGUYỄN THỊ VÂN THPT NGHI LỘC 2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG HSG MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT TRÊN ĐỊA BÀN NGHỆ AN B
59 HỨA THỊ MAI HOA THPT LÊ VIẾT THUẬT VẬN DỤNG CÁC KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC THIẾT KẾ CHỦ ĐỀ CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH B
60 NGUYỄN ĐÌNH PHÚC THPT PHAN THÚC TRỰC THÁI ĐỘ CỦA CÁC BÊN VÀ NHỮNG THỜI CƠ TRIỀU ĐÌNH NHÀ NGUYỄN BỎ LỠ TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC B
61 PHAN THỊ KHÁNH CHI THPT NAM YÊN THÀNH GÓP PHẦN GIÁO DỤC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC THÔNG QUA DH LỊCH SỬ LỚP 10 B
62 TRẦN THỊ THANH NHÀN THPT CÁT NGẠN GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ 10 B
63 HOÀNG TRUNG THÔNG THPT QUỲ HỢP 1 HƯỚNG DẪN HỌC SINH ÔN TẬP NỌI DUNG KIẾN THỨC LỊCH SỬ CHỦ ĐỀ CÁC NƯỚC CHÂU Á GIAI ĐOẠN 45 - 2000 B
64 PHAN THỊ HỒNG THPT QUỲNH LƯU 1 VẬN DỤNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC VÀO DẠY HỌC BÀI 19 "NHỮNG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG NGOẠI XÂM TỪ THẾ KỶ X - XV B
65 ĐỊA LÝ VŨ THỊ HỒNG THPT PHAN THÚC TRỰC PHƯƠNG PHÁP TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG HỌC TẬP MÔN ĐỊA LÝ THPT A
66 TRẦN THỊ LIÊN THANH THPT ĐÔ LƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THÔNG QUA NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ 10 THPT A
67 NGUYỄN MINH CHIẾN THPT KIM LIÊN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở TRƯỜNG THPT QUA DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÝ LỚP 10 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH A
68 ĐẶNG ĐÌNH KỲ THPT NGHI LỘC 5 DẠY HỌC GẮN THỰC TIỄN SẢN XUẤT Ở ĐỊA PHƯƠNG THÔNG QUA BỘ MÔN ĐỊA LÝ VÀ MỘT SỐ CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN A
69 NGUYỄN THỊ MAI LINH THPT LÊ VIẾT THUẬT TỔ CHỨC DẠY HỌC ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM GÓP PHẦN NÂNG CAO KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH A
70 NGUYỄN THỊ TỐ HOÀI THPT LÊ VIẾT THUẬT DẠY HỌC CHỦ ĐỀ ĐỊA LÝ DÂN CƯ THEO HÌNH THỨC DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÝ 10 THPT A
71 VÕ THỊ GIANG THPT QUỲNH LƯU 2 VẬN DỤNG DẠY HỌC TÍCH HỢP VÀO MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỊA LÝ 12 THPT A
72 HỒ VĂN THỦY THPT ĐÔNG HIẾU SỬ DỤNG MÔ HÌNH TỰ LÀM - CÁC CHUYỂN DDỘNG CỦA TRÁI ĐẤT VÀ HỆ QUẢ CỦA NÓ VÀO DẠY HỌC BÀI 5, BÀI 6 ĐỊA LÝ 10 B
73 NGUYỄN THỊ LAN THPT BẮC YÊN THÀNH CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO KIẾN THỨC, KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG MỘT SỐ THIÊN TAI THƯỜNG XẢY RA Ở ĐỊA PHƯƠNG CHO HỌC SINH THPT HUYỆN YÊN THÀNH B
74 PHAN THỊ NGA THPT BẮC YÊN THÀNH KINH NGHIỆM GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIÊN GIỚI, LÃNH THỔ QUỐC GIA, BIỂN VÀ HẢI ĐẢO CHO HỌC SINH HUYỆN YÊN THÀNH QUA BẢI 23, BÀI 42 ĐỊA LÝ 12 B
75 NGUYỄN ĐÌNH NGHỊ THPT HOÀNG MAI 2 SỬ DỤNG ÁT LÁT ĐỊA LÝ NHẰM ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ 12 - THPT B
76 TRẦN DUY VĨNH THPT ĐÔ LƯƠNG 1 XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH PHẦN ĐỊA LÝ DÂN CƯ 10 - BAN CƠ BẢN B
77 VÕ THỊ HIỀN THPT NGHI LỘC 2 TỔ CHỨC MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ"SỬ DỤNG BẢO VỀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG" ĐỊA LÝ 11 B
78 TRẦN THỊ MAI OANH THPT CỬA LÒ XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC BẰNG PP DỰ ÁN CHỦ ĐỀ ĐÔNG NAM Á CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÝ THPT B
79 LÊ THỊ HUYỀN THPT CỬA LÒ VẬN DỤNG KẾT HỢP KỸ THUUẬT LƯỢC ĐỒ TƯ DUY VÀ KỸ THUẬT MẢNH GHÉP TRONG CÁC TIẾT ÔN TẬP ĐỊA LÝ 11 B
80 LÊ THỊ THẾ THPT QUẾ PHONG HƯỚNG DẪ HỌC DINH VẬN DỤNG KIẾN THỨC VÀO THỰC TIỄN ĐỊA PHƯƠNG TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG THPT QUẾ PHONG B
81 NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG THPT QUỲNH LƯU 4 THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN LỚP 12 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC B
82 LÊ THỊ THÚY NGÀ THPT HÀ HUY TẬP XÂY DỰNG VÀ DẠY HỌC CHỦ ĐỀ BIỂN ĐẢO VIỆT NAM - ĐỊA LÝ 12 - THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC B
83 PHẠM THỊ HẰNG THPT HÀ HUY TẬP THIẾT KẾ SỬ DỤNG BÀI TẬP TÌNH HUỐNG ĐỂ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG SUY LUẬN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN LỚP 10 THPT B
84 HOÀNG THỊ HÀ THPT NGUYỄN VĂN TỐ KINH NGHIỆM VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢNG DẠY MÔN ĐỊA LÝ ĐỂ DẠY HỌC CÓ HIỆU QUẢ BÀI 35 B
85 NGUYỄN THỊ KIM ANH THPT ĐẶNG THÚC HỨA XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG CÂU HỎI, BÀI TẬP PHẦN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN ĐẠI CƯƠNG THEO CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC ĐỂ BD HSG ĐỊA LÝ B
86 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN THPT TÂY HIẾU VẬN DỤNG KIÉN THỨC VỀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NGHĨA ĐÀN VÀO GIẢNG DẠY ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG LỚP 12 CHO HỌC SINH B
87 TRẦN THỊ HỒNG LÊ THPT TÂY HIẾU ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH THÔNG QUA MỘT SỐ BÀI ĐỊA LÝ 12 B
88 CAO THỊ HẢI YẾN THPT KỲ SƠN GIÁO DỤC MỘT SỐ KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH KHI GIẢNG DẠY ĐỊA LÝ 12 - THPT B
89 NGUYỄN THỊ TRANG THPT YÊN THÀNH 2 KINH NGHIỆM LỒNG GHÉP GIÁO DỤC ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG NGHỆ AN TRONG GIẢNG DẠY ĐỊA LÝ 10 KT - XH B
90 PHẠM THỊ THÙY LINH THPT ANH SƠN 3 XÂY DỰNG TÌNH HUỐNG XUẤT PHÁT TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ 12 THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC B
91 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC THPT ANH SƠN 3 GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG QUA DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÝ TRÊN LỚP VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CHO HỌC SINH THPT B
92 LÊ THỊ KIM NGÂN THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ ĐA DẠNG SINH HỌC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN - ĐỊA LÝ 10 B
93 LÊ THỊ LAN THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ 12 VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CNTT B
94 NGUYỄN VĂN HẢO THPT LÊ LỢI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI THEO ĐỊNH HƯỚNG PÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHỤC VỤ CHO VIỆC DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN ĐỊA LÝ LỚP 11 CHUYÊN BAN B
95 NGUYỄN THỊ KIM NHUNG THPT ĐÔ LƯƠNG 2 THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC B
96 TRẦN VĂN PHƯƠNG THPT QUỲNH LƯU 1 GIÁO DỤC VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUA DẠY HỌC ĐỊA LÝ 12 B
97 LÊ THỊ THÚY HỒNG THPT NGHI LỘC 3 XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHUYÊN ĐỀ ĐỊA LÝ CÁC VÙNG KINH TẾ LỚP 12  PHỤC VỤ TỔ CHỨC DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ B
98 HỒ THỊ HỢI THPT DTNT NỘI TRÚ SỐ 2 HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY PHẢN BIỆN CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC ĐỊA LÝ 12 B
99 ĐẶNG THỊ HOA PHƯỢNG THPT NGHI LỘC 4 KINH NGHIỆM DẠY HỌC ĐỊA LÝ ĐỂ TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH 12 Ở TRƯỜNG THPT B
100 LÊ THỊ THỦY THPT DIỄN CHÂU 2 KINH NGHIỆM DẠY HỌC ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG HUYỆN DIỄN CHÂU - ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG 12 BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN B
101 GDCD – NGLL - GDKNS LÊ THỊ THẢO THPT ANH SƠN 1 NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC HỌC SINH CHẬM TIẾN BẰNG PP "LẠT MỀM BUỘC CHẶT" A
102 THÁI THỊ PHƯƠNG CHI THPT HUỲNH THÚC KHÁNG GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY DI SẢN VĂN HÓA THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO Ở TRƯỜNG THPT A
103 LÊ THỊ HỒNG LÂM - CHẾ THỊ LỆ MỸ THPT HUỲNH THÚC KHÁNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT A
104 NGUYỄN THỊ HẢI THPT NGHI LỘC 5 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ NHẬN THỨC, TỰ ĐIỀU CHỈNH HÀNH VI PHUCF HỢP VỚI CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI A
105 DƯƠNG THỊ HOÀN THPT THÁI LÃO CÁC PPDH TÍCH CỰC TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KNS CHO HỌC SINH TẠI CÁC TRƯỜNG THPT A
106 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN THPT TÂN KỲ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRẢI NGHIỆM DI SẢN VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN NGHỆ AN A
107 NGUYỄN THỊ THANH MINH THPT CỬA LÒ 2 PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC MÔN GDCD QUA CÁC PPDH TÍCH CỰC A
108 ĐẬU THỊ THU HUYỀN THPT DIỄN CHÂU 5 KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG ĐỂ DẠY MỘT SỐ BÀI "CÔNG DÂN VỚI PHÁP LUẬT" B
109 TRẦN ĐÌNH ĐỨC THPT TÂN KỲ 3 GIÁO DỤC HỌC SINH THÔNG QUA "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH B
110 TRẦN THỊ OANH THPT CỜ ĐỎ MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HSG MÔN GDCD TẠI TRƯỜNG THPT CỜ ĐỎ B
111 CHU SONG HÀO THPT CỜ ĐỎ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG THEO HƯỚNG TÍCH CỰC PHÁT HUY NĂNG LỰC HỌC SINH B
112 LÊ THỊ HUỆ THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ (H. NGUYÊN) VẬN DỤNG CÁC PPDH TÍCH CỰC ĐỂ DẠY TỐT BÀI 2 "THỰC HIỆN PHÁP LUẬT" GDCD 12 B
113 LÊ  THỊ HẢI YẾN THPT NGHI LỘC 2 VAI TRÒ GVCN TRONG VIỆC GIÁO DỤC KỸ NĂNG MỀM CHO HỌC SINH THPT B
114 HOÀNG ĐÌNH ĐÔNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA SỬ DỤNG PP SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC GDCD 12 B
115 HOÀNG THỊ MINH TUẤN THPT NGUYỄN SỸ SÁCH MỘT CÁH VẬN DỤNG TIẾT SINH HOẠT CUỐI TUẦN TRONG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH B
116 ĐẬU MINH NGHĨA THPT TÂN KỲ SỬ DỤNG CÁC PP VÀ KỸ THUẬT DH HIỆN ĐẠI THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC B
117 TRẦN THỊ NHUNG THPT QUỲ HỢP 3 GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÂM LÝ CHO HỌC SINH Ở TRỌ CỦA TRƯỜNG THPT QUỲ HỢP 3 B
118 NGUYỄN THỊ THANH NHÃ THPT NGUYỄN CẢNH CHÂN SỬ DỤNG MỘT SỐ PPDH TÍCH CỰC TRONG GIẢNG DẠY BÀI 5 "CUNG CẦU TRONG SX VÀ LTHH" GDCD 10 B
119 MAI THỊ HƯƠNG THPT HÀ HUY TẬP GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI CÔNG TÁC TƯ VẤN TÂM LÝ CHO HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP B
120 PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG THPT ANH SƠN 2 THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC DH TÍCH HỢP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG MÔN GDCD LỚP 11 Ở TRƯỜNG THPT B
121 ĐẶNG THỊ NGỌC TRÂM THPT THANH CHƯƠNG 3 NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN GDCD THPT BẰNG VIỆC SỬ DỤNG LINH HOẠT CÁC HOẠT ĐỘNG DH TÍCH CỰC B
122 NGÔ VĂN HIẾU THPT THANH CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỦA GVCN TRONG VIỆC GIÁO DỤC HS NGHIỆN GAMES B
123 NGUYỄN THỊ HẰNG THPT LÊ VIẾT THUẬT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG NHẰM TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG DH MÔN GDCD CẤP THPT B
124 NGUYỄN THỊ TÝ THPT KỲ SƠN NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC MÔN GDCD THÔNG QUA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TẠI TRƯỜNG THPT KỲ SƠN B
125 ĐẬU THỊ QUỲNH MAI THPT DTNT NỘI TRÚ SỐ 2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG PTDTNT THPT SỐ 2 NGHỆ AN B
126 NGUYỄN THỊ HƯƠNG THPT QUỲNH LƯU 2 GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ, VĂN HÓA CHO HỌC SINH THPT QUA LỄ HỘI DÂN GIAN B
127 SINH - CÔNG NGHỆ NGUYỄN CẢNH HIẾU THPT TÂN KỲ DẠY HỌC CHỦ ĐỀ BÀI " TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT" TRONG SINH HỌC 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH A
128 NGUYỄN THỊ AN THPT HÀ HUY TẬP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NCKH CHO HS TRONG DH CHƯƠNG SINH SẢN - SINH HỌC 11 A
129 HOÀNG QUỐC KHÁNH - HUỲNH THỊ THU HỎI THPT KIM LIÊN - SỞ GD&ĐT THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM PHẦN SINH THÁI HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO HỌC SINH A
130 NGUYỄN THỊ THU THPT QUỲNH LƯU 3 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HS QUA VẬN DỤNG KIẾN THỨC SINH HỌC TẾ BÀO VÀO LIÊN HỆ THỰC TIỄN TRONG CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC 10 A
131 PHẠM THỊ DUNG THPT ĐÔ LƯƠNG 3 SỬ DỤNG BT THÍ NGHIỆM ĐỂ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG PHÂN TÍCH, PHÁN ĐOÁN VÀ SO SÁNH KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM A
132 HOÀNG ĐÌNH TÁM THPT NGUYỄN XUÂN ÔN DẠY HỌC GẮN VỚI SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI ĐỊA PHƯƠNG QUA CHỦ ĐỀ: SINH SẢN Ở THỰC VẬT VỚI VẤN ĐỀ NHÂN GIỐNG HOA, CÂY CẢNH Ở HUYỆN DIỄN CHÂU TỈNH NGHỆ AN A
133 VÕ THỊ THANH TÂM THPT NGHI LỘC 4 KÍCH THỨC HỨNG THÚ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ TƯ DUY KHI DẠY CHƯƠNG: THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO - SINH HỌC 10 - THPT BAN CƠ BẢN A
134 ĐOÀN VĂN TÀI THPT CỜ ĐỎ LỒNG GHÉP MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRONG DH PHẦN TẠO LẬP DOANH NGHIỆP MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 10 B
135 NGUYỄN THỊ DUYÊN THPT ĐÔ LƯƠNG 2 DẠY HỌC GẮN LIỀN VỚI SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI ĐỊA PHƯƠNG QUA CHỦ ĐỀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT NĂNG LƯƠNG B
136 NGUYỄN PHÚ HÒA THPT NGHI LỘC 2 DẠY HỌC GẮN VỚI SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI ĐỊA PHƯƠNG THÔNG QUA BÀI 23, 24: QUÁ TRÌNH PHÂN GIẢI CÁC CHẤT CỦA VI SINH VẬT VÀ THỰC HÀNH LÊN MEN ETILIC, LAT TIC - SINH HỌC 10 B
137 NGUYỄN THỊ BÌNH THPT NGHI LỘC 2 DẠY HỌC CHỦ ĐỀ "THUỐC HÓA HỌC BẢO VỆ THỰC VẬT" THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM NHẰM NÂNG CAO VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG B
138 NGUYỄN THỊ TUYẾT THPT CỬA LÒ VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO TRẠM TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG 4 "PHÂN BÀO" SINH HỌC 10 CƠ BẢN Ở TRƯỜNG THPT B
139 TRẦN THỊ LAM GIANG THPT ĐÔ LƯƠNG 1 SỬ DỤNG PP ĐÓNG VAI TRONG DH THEO CHỦ ĐỀ ĐẤT TRỒNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP CẢI TẠO ĐẤT Ở ĐỊA PHƯƠNG B
140 BÙI THỊ MAI HOA THPT 1/5 THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BT TÌNH HUỐNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SINH HỌC TẾ BÀO - SINH HỌC 10 B
141 HOÀNG THỊ CHÂU THPT LÊ HỒNG PHONG NÂNG CAO HIỆU QUẢ DH BẰNG CÁCH THIÊT KẾ CÁC HĐ TRẢI NGHIỆM TRONG DH CHƯƠNG SINH SẢN B
142 PHẠM THỊ NGA THPT LÊ HỒNG PHONG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC, ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ CHO HỌC SINH B
143 TRẦN THỊ THU HÀ THPT ANH SƠN 2 DH MỘT SỐ CHỦ ĐỀ MÔN CÔNG NGHỆ 10 THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TIẾP CẬN VỚI GIÁO DỤC STEM B
144 PHẠM THỊ KIM NHÂM THPT ANH SƠN 2 TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CHỦ ĐỀ QUẦN THỂ SINH VẬT - SINH HỌC 12 CƠ BẢN NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH B
145 TRẦN THỊ LỆ HẰNG THPT CỬA LÒ 2 BẢO QUẢN CHẾ BIẾN NÔNG LÂM THỦY SẢN VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG CHO HS THPT B
146 ĐÀO THỊ THƠM THPT TÂY HIẾU NÂNG CAO NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIÊN THỨC VÀO THỰC TIỄN TRONG DH PHẤN SINH HỌC VI SINH SINH HỌC 10 B
147 ĐẶNG THỊ DIỆU LINH THPT DIỄN CHÂU 3 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHUYÊN BIỆT CHO HS THÔNG QUA DH CHỦ ĐỀ "CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT" B
148 TRỊNH MINH HẢI THPT PHAN THÚC TRỰC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ HỆ SINH THÁI SINH HỌC 12 BẰNG HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO NHẰM TĂNG HIỆU QUẢ DẠY HỌC PHÁT TRIỂN PHẦM CHÂT, NĂNG LỰC, Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH B
149 NGUYỄN THỊ HIỀN THPT PHAN THÚC TRỰC THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG CÂU HỎI, BT THỰC TIỄN ĐỂ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THỰC TIỄN CHO HS KHI DH PHẦN CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT B
150 NGUYỄN HỮU XÁ THPT NAM ĐÀN 2 ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ 10 - PHẦN HƯỚNG NGHIỆP BẰNG CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO B
151 NGUYỄN THỊ HUYỀN THPT THÁI HÒA THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG CÂU HỎI THEO HƯỚNG TIẾP CẬN CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH QUỐC TẾ PISA TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG 3 - SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN SINH HỌC 11 - THPT B
152 ĐẬU THỊ DIỆU THÚY THPT QUỲ HỢP 1 NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC THÔNG QUA ÁP DỤNG NỘI DUNG THỰC TIỄN VÀO CHƯƠNG CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT SINH HỌC 11 B
153 HỒ THỊ THÚY VÂN THPT QUỲNH LƯU 1 MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH HỌC MÔN SINH HỌC 10 THPT B
154 NGUYỄN THỊ VIỆT ANH THPT NGUYỄN SỸ SÁCH SỬ DỤNG BÀI TẬP TÌNH HUỐNG GIẢNG DẠY PHẦN THUỐC HÓA HỌC BẢO VỆ THỰC MÔN CÔNG NGHỆ 10 B
155 NGUYỄN THỊ THAO THPT KỲ SƠN RÈN LUYỆN HỌC SINH KỸ NĂNG LẬP BẢNG HỆ THỐNG TRONG DẠY HỌC PHẦN VI SINH VẬT - SINH HỌC LỚP 10 TẠI TRƯỜNG THPT KỲ SƠN HUYỆN KỲ SƠN NGHỆ AN B
156 NGUYỄN THỊ HOÀI THANH THPT ANH SƠN 3 TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG DH CHỦ ĐỀ BẢO VỆ CÂY TRỒNG VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG SX NOONG NGHIỆP Ở MIỀN TÂY NGHỆ AN B
157 NGUYỄN ĐÌNH TÚC THPT ANH SƠN 3 NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÒNG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH TRONG DH SINH 11 B
158 NGUYỄN THỊ THANH HÀ THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU RÈN LUYỆN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THỰC VẬT CẤP THPT B
159 THÂN THỊ LỊNH THPT YÊN THÀNH 3 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÒNG TRÁNH BỆNH UNG THƯ QUA DỰ ÁN TÌM HIỂU THỰC TRẠNG UNG THƯ Ở ĐỊA PHƯƠNG B
160 HOÀNG XUÂN NGUYÊN THPT DIỄN CHÂU 5 THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ ĐỂ  DH CHƯƠNG 1 PHẦN DI TRUYỀN HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HS B
161 LƯƠNG THỊ DUNG THPT DIỄN CHÂU 5 TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG DH PHẦN SINH THÁI HỌC GÓP PHẦN HÌNH THÀNH Ở HS NHỮNG NĂNG LỰC CHUYÊN BIỆT CỦA BỘ MÔN SIINH HỌC CẤP THPT B
162 PHẠM THỊ THANH THÁI THPT ANH SƠN 1 TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ CHẾ BIẾN NÔNG LÂM THỦY SẢN CÔNG NGHỆ 10 THPT B
163 HỒ TRƯỜNG THI THPT HOÀNG MAI DH THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM VỚI CHỦ ĐỀ HÔ HẤP Ở THỰC VẬT - SINH HỌC 11 B
164 NGUYỄN SỸ NHAN - BÙI HUY LƯU THPT HOÀNG MAI ÁP DỤNG CÔNG THỨC MỚI ĐỂ GIẢ NHANH MỘT SỐ BT SINH HỌC 12 B
165 HÀ THỊ HUYỀN THPT HOÀNG MAI ĐỔI MỚI PPDH SINH HỌC LỚP 10 (CB) THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC B
166 TRẦN THỊ QUỲNH THPT QUỲNH LƯU 2 TÍCH HỢP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG VÀ GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO KHI DẠY BÀI "ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC HÓA HỌC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG" - MÔN CÔNG NGHỆ 10 B
167 CHU THỊ KIM DUNG THPT QUỲNH LƯU 2 SỬ DỤNG BÀI TẬP THÍ NGHIỆM ĐỂ RÈN LUYỆN CHO HỌC SINH KỸ NĂNG TƯ DUY THỰC NGHIỆM TRONG DẠY HỌC PHẦN CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT - SINH HỌC 11 B
168 VƯƠNG THỊ NGA THPT HUỲNH THÚC KHÁNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HƯỚNG DẪN HS NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KT ĐẠT KẾT QUẢ CAO B
169 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG THPT DIỄN CHÂU 2 PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH QUA MỘT SỐ HÌNH THỨC KHỞI ĐỘNG BÀI HỌC MỚI TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 11 B
170 NGUYỄN BÁ HÙNG THPT ĐÔ LƯƠNG 4 XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ NỘI MÔN TRONG DẠY HỌC DI TRUYỀN QUẦN THỂ B
171 ĐINH THỊ THANH LAM THPT MAI HẮC ĐẾ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI - BÀI TẬP TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC MÔN SINH HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT HỌC SINH B
172 PHẠM HỒNG THÁI THPT DIỄN CHÂU 4 XÂY DỰNG RUBRIC - BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TỰ HỌC TRONG DH MÔN SINH HỌC THPT B
173 NGUYỄN GIA ĐĂNG THPT NGHI LỘC 5 VẬN DỤNG DẠY HỌC KHÁM PHÁ ĐỂ RÈN LUYỆN CHO HỌC SINH KỸ NĂNG TỰ HỌC PHẦN SINH HỌC TẾ BÀO, SINH HỌC 11 B
174 BÙI THỊ HUỆ THPT NGUYỄN DUY TRINH MỘT SỐ GIẢI PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH LÀM THỰC HÀNH BỘ MÔN SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆU QUẢ B
175 TOÁN PHẠM THỊ NGỌC HƯƠNG THPT HERMANN RÈN LUYỆN CHO HỌC SINH KỸ NĂNG GIẢI CÁC BÀI TOÁN CỰC TRỊ TRONG SỐ PHỨC BẰNG CÁCH KHAI THÁC CÁC BÀI TOÁN CỰC TRỊ TRONG HÌNH HỌC PHẲNG A
176 NGUYỄN PHI HẢI THPT LÊ VIẾT THUẬT RÈN LUYỆN NĂNG LỰC TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT CỦA BIỂU THỨC B
177 PHẠM DUY KHÁNH THPT QUỲ CHÂU MỘT SỐ VẤN ĐỀ XUNG QUANH KHỐI TỨ DIỆN VUÔNG B
178 NGÔ QUỐC CHUNG THPT HERMANN ỨNG DỤNG LƯỢNG GIÁC ĐỂ GIẢI MỘT LỚP BÀI TOÁN CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC, BẤT ĐẲNG THỨC HÌNH HỌC B
179 TRÌNH HOÀI NAM THPT DIỄN CHÂU 3 PHÁT TRIỂN TƯ DUY TOÁN HỌC THÔNG QUA BÀI TAONS VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI TRONG KHOONG GIAN B
180 NGUYỄN THỊ XUÂN THPT CÁT NGẠN ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM ĐỀ GIẢI PHƯƠNG, BẤT PHƯƠNG, HỆ PHƯƠNG TRÌNH B
181 NGUYỄN HUY KHÔI THPT ĐÔ LƯƠNG 2 MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG GIÚP HS ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ GIẢI BT TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHÂT, NHỎ NHẤT CỦA BIỂU THỨC B
182 LÊ THỊ THÚY NGÂN THPT ĐÔ LƯƠNG 2 GIÚP HỌC SINH THẤY RÕ VAI TRÒ CỦA TÍCH PHÂN TRONG CUỘC SỐNG QUA CÁC TÌNH HUỐNG VÀ BÀI TOÁN THỰC TẾ B
183 TRẦN BÁ HẢI THPT QUỲ HỢP 1 RÈN KỸ NĂNG GIẢI ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN THÔNG QUA TRẮC NGHIỆM HÓA BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA VÀ PHÂN CHIA CÁC DẠNG BÀI TẬP CỦA BÀI HỆ TỌA ĐỘNG TRONG KHÔNG GIAN B
184 NGUYỄN VĂN QUANG THPT QUỲ HỢP 1 NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC NỘI DUNG HÀM SỐ Ở TRƯỜNG THPT TRÊN CƠ SỞ VẬN DỤNG LÝ THUYẾT KIẾN TẠO B
185 PHẠM THỊ THU HÀ THPT CỬA LÒ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GAINGR DẠY TỔ HỢP XÁC SUẤT Ở TRƯỜNG THPT B
186 TRẦN THANH TÂM THPT CỬA LÒ ĐỒ THỊ HÀM SỐ Y = F'(X) VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN B
187 NGUYỄN XUÂN HÒA THPT CỬA LÒ XÂY DỰNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC TỔNG QUÁT CỦA DÃY SỐ ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 B
188 VƯƠNG XUÂN CHẤN THPT CỬA LÒ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THÔNG QUA MỘT SỐ BÀI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11 B
189 PHẠM THỊ MAI HIÊN THPT CỬA LÒ PHÁT HUY TÍNH SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH THÔNG QUA GIẢNG DẠY MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ SỐ PHỨC B
190 TRẦN BÍCH HIỆP THPT NGHI LỘC 2 SÁNG TẠO VÀ GIẢI MỘT SỐ DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỒ THỊ HÀM SỐ Y=f'(x) B
191 PHẠM THỊ QUỲNH TRANG THPT NGHI LỘC 2 DẠY HỌC TỔ HỢP QUA HĐ TRẢI NGHIỆM NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH B
192 NGUYỄN THỊ THỦY THPT NGHI LỘC 2 RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆM CHO HỌC SINH THÔNG QUA MỘT SỐ BÀI TOÁN MẶT NÓN, MẶT TRỤ B
193 HOÀNG VĂN QUÝ THPT TÂN KỲ MỘT SỐ PP  XÂY DỰNG PT VÔ TỶ B
194 NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI THPT NGUYỄN CẢNH CHÂN SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN TRONG HÌNH HỌC PHẲNG VÀO GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN B
195 NGUYỄN QUANG NAM THPT QUỲ HỢP 2 MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ DH CHỦ ĐỀ MẶT CẦU Ở LỚP 12 B
196 HỒ ĐỨC TRÁNG THPT QUỲNH LƯU 4 KHA THÁC MỘT SỐ DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐỒ THỊ HÀM SỐ Y = F'(X) NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÔN THI B
197 NGUYỄN THỊ AN THPT HÀ HUY TẬP PHÁT TRIỂN TƯ DUY CHO HS THPT QUA GIẢI CÁC BT LIÊN QUAN ĐẾN ĐỒ THỊ HÀM SỐ B
198 NGUYỄN THỊ HIỀN THPT ANH SƠN 2 DH TOÁN THPT THEO ĐỊNH HƯỚNG TÍCH HỢP LIÊN MÔN TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG THỰC TIỄN NHẰM KÍCH THÍCH HỨNG THÚ CHO HỌC SINH B
199 HỒ THỊ HOA THPT QUỲNH LƯU 2 THỰC HÀNH DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ HÀM SỐ BẬC 2 B
200 ĐẬU THỊ THẢO THPT QUỲNH LƯU 2 PHÁT TRIỂN TƯ DUY PHÂN CHIA KHỐI ĐA DIỆN CHO HỌC SINH THÔNG QUA THỂ TÍCH KHỐI GÂNG LĂNG TRỤ B
201 ĐẶNG KHẮC ĐÀM THPT DIỄN CHÂU 2 NHẬN DẠNG VÀ MỘT SỐ HƯỚNG GIÚP HỌC SINH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY TRONG VIỆC TÍNH TÍCH PHÂN HÀM Ẩn B
202 NGUYỄN THỊ DIỆU QUỲNH THPT HUỲNH THÚC KHÁNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC CHƯƠNG 1- HÌNH HỌC 12 THÔNG QUA TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO B
203 ĐẬU THANH KỲ THPT HUỲNH THÚC KHÁNG PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC SINH THÔNG QUA XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC KHÔNG GIAN B
204 NGUYỄN PHÙNG TÚ THPT ĐÔ LƯƠNG 4 MỘT SỐ KỸ NĂNG KHAI THÁC HÀM SỐ ẨN TRONG CÁC BÀI TOÁN GIẢI TÍCH B
205 LÊ HẢI NAM THPT DIỄN CHÂU 4 PHÁT TRIỂN MỘT SỐ BÀI THỂ TÍCH BIẾN THIÊN PHỤC VỤ CHO DH CHỦ ĐỀ KHỐI ĐA DIỆN VÀ KHỐI TRÒN XOAY B
206 NGUYỄN THỊ THU TRANG THPT BẮC YÊN THÀNH PHÂN TÍCH VÀ SỬA CHỮA SAI LẦM CỦA HỌC SINH KHI GIẢI BÀI TOÁN ĐIỂM, TỪ ĐÓ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN NHIỄU CHO BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TƯƠNG Ứng B
207 PHAN HOÀNG THẠCH THPT BẮC YÊN THÀNH RÈN LUYỆN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THTP THÔNG QUA ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG VECTƠ VÀ PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ VÀO GIẢI BÀI TOÁN TÍNH KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN B
208 TRẦN THỊ PHƯỢNG THPT BẮC YÊN THÀNH KỸ THUẬT BIẾN ĐỔI SỰ PHỤ THUỘC NHIỀU ĐIỂM THÀNH 1 ĐIỂM ĐỂ GIẢI QUYẾT MỘT LỚP BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC B
209 NGUYỄN VĂN LÝ THPT NGHI LỘC 5 KỸ THUẬT TÍNH NHANH GÓC HÌNH HỌC KHÔNG GIAN TRONG GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆM B
210 NGUYỄN THANH TUẤN THPT CỜ ĐỎ VẬN DỤNG MỘT SỐ PPDH PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DH BÀI TẬP VỀ QUAN HỆ SONG SONG TRONG HH KHÔNG GIAN B
211 NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA THPT HOÀNG MAI 2 TẠO HỨNG THÚ HỌC TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN CHO HỌC SINH LỚP 11 B
212 NGÔ TRÍ HẢI THPT HOÀNG MAI 2 MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG SỬ DỤNG BÀI TOÁN CHỨA TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN GÓP PHẦN HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ SÁNG TẠO CHO HỌC SINH LỚP 12 THPT B
213 NGUYỄN XUÂN BÀI THPT HOÀNG MAI 2 RÈN LUYỆN TƯ DUY GIẢI VÀ SÁNG TẠO HỆ PHƯƠNG TRÌNH BĂNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT Ẩn PHỤ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH B
214 NGUYỄN THỊ LIÊN THPT NGHI LỘC 5 THIẾT KẾ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG GIÚP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG ÁP DỤNG TOÁN HỌC VÀO THỰC TIỄN CHO HỌC SINH LỚP 10 B
215 HOÀNG THẾ NAM THPT ĐÔ LƯƠNG 1 KHAI THÁC TÍNH CHẤT HÀM ẨN TRONG ĐỀ THI THPT QUỐC GIA B
216 PHẠM THỊ HỒNG HẠNH THPT KỲ SƠN VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM HOẠT ĐỘNG VÀO DH CHỦ ĐỀ PHÉP BIẾN HÌNH TRONG MẶT PHẲNG Ở TRƯỜNG THPT B
217 LÍN THỊ NI-TRẦN THANH VÂN-LÊ QUỐC HÙNG THPT KỲ SƠN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC, TÍNH TOÁN CHO HỌC SINH TRONG HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM ĐO ĐẠC VÀ SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI B
218 TRƯƠNG QUỐC TOẢN THPT ANH SƠN 3 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SỬ DỤNG NGÔN NGỮ TOÁN HỌC CHO HỌC SINH LỚP 12 THÔNG QUA DẠY HỌC CÁC TOÁN CỰC TRỊ MODUL SỐ PHỨC BẲNG PHƯƠNG PHÁP HÌNH HỌC B
219 ĐẬU THỊ HIỀN THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU RÈN LUYỆN TƯ DUY, KĨ NĂNG CHO HỌC SINH THPT THÔNG QUA VẬN DỤNG MỘT SỐ TÍNH CHẤT GIẢI TÍCH VÀO GIẢI CÁC BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM - NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN B
220 PHAN VĂN THÁI THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU PHÁT TRIỂN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THTP THÔNG QUA VIỆC DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ "TỌA ĐỘ PHẲNG VÀ ỨNG DỤNG" B
221 ĐINH THỊ LƯU THỦY THPT NGHI LỘC 3 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THAM SỐ HÓA B
222 ĐÀO THỊ HỒNG THỦY THPT NGHI LỘC 3 GÓP PHẦN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NĂNG LỰC TOÁN HỌC CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC PHẦN ĐỒ THỊ HÀM SỐ B
223 NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA A THPT NGHI LỘC 3 MỘT SỐ KINH NGHIỆM DH TỔ HỢP XÁC SUẤT CHO HỌC SINH THPT B
224 NGUYỄN HỮU PHÚ THPT QUỲNH LƯU 3 RÈN LUYỆN TƯ DUY TƯƠNG TỰ HÓA VÀ SÁNG TẠO THÔNG QUA CÁC BÀI TẬP CỰC TRỊ MÔN ĐUN SỐ PHỨC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ HÌNH HỌC PHẲNG B
225 NGUYỄN THỊ MƯỜI THPT YÊN THÀNH 3 DẠY HỌC CHỦ ĐỀ CẤP SỐ CỘNG THEO HƯỚNG TÍCH HỢP LIÊN MÔN NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG THPT B
226 ĐẶNG THỊ NGA THPT YÊN THÀNH 3 MỘT SỐ ỨNG DỤNG NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN TRONG DH LIÊN MÔN VÀ ỨNG DỤNG THỰC TIỄN B
227 NGÔ THỊ HẢI YẾN THPT YÊN THÀNH 3 HƯỚNG DẪN HS VẬN DỤNG HÀM SỐ MŨ ĐỂ GIẢI CÁC BT THỰC TẾ TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT B
228 ĐÀO THỊ THÀNH THPT YÊN THÀNH 3 RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TỰ HỌC CHO HỌC SINH LỚP 10 THÔNG QUA DẠY HỌC CÁC CHỦ ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH, BẤT TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH B
229 HỒ SỸ TRUNG THPT ANH SƠN 1 RÈN LUYỆN CHO HỌC SINH TƯ DUY LỰA CHỌN CÁC YẾU TỐ ĐỂ NHẬN DẠNG ĐỒ THỊ B
230 CAO XUÂN HÙNG THPT DTNT NỘI TRÚ SỐ 2 PHÁT TRIỂN TƯ DUY VÀ NĂNG LỰC TỰ HỌC QUA HỆ THỐNG BÀI TẬP TÌM SỐ HẠNG TỔNG QUÁT CỦA DÃY SỐ B
231 NGUYỄN THỊ HOAN THPT DTNT NỘI TRÚ SỐ 2 KHAI THÁC MỘT SỐ BÀI TOÁN ĐẲNG THỨC VÀ BẤT ĐẲNG THỨC HÌNH HỌC B
232 NGUYỄN VĂN HIẾU THPT ANH SƠN 1 SỬ DỤNG QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM ĐỂ SÁNG TẠO VÀ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ HÀM Ẩn B
233 CHU VIẾT TẤN - LÊ THỊ TUYẾT LAN THPT HOÀNG MAI PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH TRONG GIẢI TOÁN HÌNH HỌC THPT B
234 TẠ KHẮC ĐỊNH THPT DIỄN CHÂU 2 CÔNG THỨC TỔNG QUÁT GIẢI TRẮC NGHIỆM BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 11 THPT B
235 NGUYỄN VĂN MINH THPT DIỄN CHÂU 2 MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG DẠY HỌC BÀI TOÁN THỰC TẾ NHẰM TẠO HỨNG THÚ HỌC TOÁN LỚP 10 THPT B
236 PHẠM THỊ HIỀN THPT DIỄN CHÂU 2 RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG MẶT PHẲNG HÌNH HỌC 10 THPT B
237 HỒ LAM HÀ SỞ GD&ĐT THIẾT KẾ BÀI TẬP TOÁN CẤP TIỂU HỌC B
238 VẬT LÝ – CÔNG NGHỆ NGUYỄN TUẤN THƯ THPT TÂN KỲ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG CHƯƠNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ LỚP 11 BẰNG THÍ NGHIỆM TỰ LÀM A
239 PHẠM THỊ THANH HOA THPT ANH SƠN 2 THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC HĐDH CHỦ ĐỀ SÓNG ÂM NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH A
240 NGÔ SỸ THẮNG THPT BẮC YÊN THÀNH KỸ THUẬT GIẢI NHANH MỘT SỐ DẠNG BT SÓNG CƠ VÀ ĐIỆN XOAY CHIỀU ĐÁP ỨNG KỲ THI THPT QUỐC GIA A
241 LÊ HỮU HIẾU THPT HUỲNH THÚC KHÁNG SÁNG TẠO BÀI TOÁN ĐỒ THỊ TRONG CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ 12 BẰNG PHẦN MỀM GEOGEBRA A
242 CHU THỊ TUYẾT THPT NGUYỄN DUY TRINH VẬN DỤNG GIÁO DỤC STEM VÀO MỘT SỐ BÀI HỌC VLÝ 10 B
243 PHAN THANH ĐỨC THPT ĐÔNG HIẾU XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM GẮN THỰC TIỄN TRONG DH VẬT LÝ B
244 NGUYỄN CÔNG SƠN THPT ĐÔ LƯƠNG 1 CÁC BÀI TOÁN VỀ SỰ CHUYỂN PHA TRONG VẬT LÝ PHỤC VỤ BỒI DƯỠNG HSG HỌC SINH THPT B
245 NGUYỄN THỊ THUẬN THPT NGHI LỘC 2 VẬN DỤNG LINH HOẠT MỘT SỐ KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀO DH CHỦ ĐỀ THẤU KÍNH MỎNG B
246 NGUYỄN HỒNG TƯ THPT QUẾ PHONG XÂY DỰNG SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TỰ LÀM TRONG DH CHƯƠNG ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM B
247 LÊ VĂN HẢI THPT NGUYỄN CẢNH CHÂN BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA HỆ THỐNG BÀI TẬP PHẦN NHIỆT HỌC - VẬT LÝ 10 THPT B
248 NGUYỄN BÁ KIÊN THPT HÀ HUY TẬP CHẾ TẠO BỘ ĐÈN CHUÔNG BÁO PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG B
249 MAI THỊ HƯƠNG GIANG THPT HÀ HUY TẬP MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC SỬ DỤNG THIẾT BỊ TẠI PHÒNG THỰC HÀNH B
250 LÊ TRUNG DŨNG THPT ANH SƠN 2 DẠY HỌC GẮN LIỀN VỚI SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI ĐỊA PHƯƠNG QUA MỘT SỐ ỨNG DỤNG PHẦN "DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG" B
251 LƯƠNG THỊ MAI THỦY NGUYỄN TRƯỜNG TỘ (VINH) XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC VẬT LÝ GẮN VỚI THỰC TIỄN NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC, KỸ NĂNG SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT B
252 PHAN HUY HƯNG THPT THANH CHƯƠNG 3 XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP CHƯƠNG LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH B
253 ĐẶNG THỊ THƠM THPT LÊ VIẾT THUẬT TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DH CHƯƠNG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU NHẰM PHÁT HUY CÁC NĂNG LỰC VÀ Ý THỨC SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN B
254 ĐÀO VĂN HÓA THPT PHAN ĐĂNG LƯU ĐỔI MỚI PPDH VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC TIẾT THỰC HÀNH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC B
255 PHAN THỊ QUÝ THPT PHAN ĐĂNG LƯU DẠY HỌC GẮN LIỀN VỚI SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI ĐỊA PHƯƠNG QUA CHỦ ĐỀ LỰC MA SÁT TRƯỢT B
256 LÊ VĂN HẢI THPT LÊ LỢI TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG DH VẬT LÝ B
257 NGUYỄN VĂN HẢI THPT PHAN THÚC TRỰC DẠY HỌC MỘT SỐ CHỦ ĐỀ VẬT LÝ THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM B
258 TRẦN THỊ KIỀU QUÝ THPT ĐÔ LƯƠNG 2 DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM CHỦ ĐỀ MÁY BIẾN ÁP TRONG NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG B
259 NGUYỄN VĂN PHÚC THPT ĐÔ LƯƠNG 2 TỔ CHỨC DH CHƯƠNG ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM THEO HƯỚNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CHO HỌC SINH B
260 LÊ THỊ MAI SƯƠNG THPT ĐÔ LƯƠNG 2 DẠY HỌC GẮN LIỀN VỚI SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI ĐỊA PHƯƠNG QUA CHỦ ĐỀ LỰC MA SÁT B
261 ĐẶNG ĐÌNH BÌNH THPT NGUYỄN XUÂN ÔN PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CHO HỌC SINH QUA VIỆC VẬN DỤNG SÁNG TẠO TOÁN HỌC TOÁN HỌC VÀO GIẢI VẬT LÝ B
262 NGÔ ĐÌNH HIẾU THPT QUỲ HỢP 1 GIÚP HS THÁO GỠ MỘT SỐ VƯỚNG MẮC VÀ NÂNG CAO KỸ NĂNG GIẢI TOÁN VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA B
263 LÊ THỊ THẮM THPT QUỲNH LƯU 1 THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ B
264 LÊ THỊ TÌNH THPT QUỲNH LƯU 1 DẠY HỌC GẮN LIỀN VỚI SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI ĐỊA PHƯƠNG QUA CHỦ ĐỀ ĐIỆN TÍCH, ĐỊNH LUẬT CU LÔNG B
265 PHẠM MINH TIẾN THPT MƯỜNG QUẠ XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP VẬT LÝ CHƯƠNG ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM - VẬT LÝ 10 THEO HƯỚNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC B
266 TRẦN THỊ THÙY DUNG THPT TƯƠNG DƯƠNG 1 GIẢI BT VẬT LÝ PHỔ THÔNG BẰNG PP ĐỒ THỊ GIÚP PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC SINH B
267 NGÔ SỸ ĐÌNH THPT YÊN THÀNH 2 SÁNG TẠO VÀ CẢI TIẾN MỘT SỐ THÍ NGHIỆM MINH HỌA CHƯƠNG "DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU" B
268 NGUYỄN ĐĂNG TIẾN THPT YÊN THÀNH 2 HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ LÀM THÍ NGHIỆM VÀ TC DẠY HỌC HIỆU QUẢ CÁC TIẾT THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM B
269 PHẠM THỊ TÚ VINH THPT QUỲNH LƯU 3 BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TƯ DU SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP CHƯƠNG DAO ĐỘNG CƠ VẬT LÝ 12 B
270 PHẠM THỊ MAI THPT ANH SƠN 1 DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO HÌNH THÀNH KIẾN THỨC VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH. ÁP DỤNG BÀI DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ B
271 PHẠM THỊ PHƯƠNG LIÊN THPT DIỄN CHÂU 2 DẠY HỌC GẮN LIÊN VỚI SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI ĐỊA PHƯƠNG QUA CHỦ ĐỀ CÁC DẠNG CÂN BẰNG, CÂN BẰNG CỦA VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ B
272 QUẾ HẢI DŨNG THPT DIỄN CHÂU 2 VẬN DỤNG TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA L VÀ C ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN VỀ MẠCH ĐIỆN RLC NỐI TIẾP CÓ TẦN SỐ BIẾN THIÊN B
273 THÁI THỊ VŨ ANH THPT HUỲNH THÚC KHÁNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY VẬT LÝ VÀ NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH QUA CÁC BBÀI TOÁN ĐỒ THỊ TRONG PHẦN ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM    B
274 BÙI VĂN CƠ THPT DIỄN CHÂU 4 NÂNG CAO Ý THỨC THAM GIA GIAO THÔNG QUA MỘT SỐ BÀI HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ LỚP 10 B
275 LÊ THỊ THAO THPT QUỲNH LƯU 2 BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC VÀO THỰC TIỄN THÔNG QUA DẠY HỌC CHƯƠNG MẮT- CÁC DỤNG CỤ QUANG B
276 NGUYỄN THỊ LOAN THPT NGHI LỘC 5 TÌM HIỂU VÀ VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC DH MỚI CHO BỘ MÔN VẬT LÝ ĐỂ PHÙ HỢP VỚI NHIỆM VỤ GD THỜI ĐẠI 4.0 B
277 PHẠM HỒNG VỸ THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ (H. NGUYÊN) RÈN LUYỆN TƯ DUY GIẢI NHANH CÁC BÀI TẬP DẠNG GIAO THOA SÓNG CƠ HỌC LỚP 12 THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 B
278 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN THPT CỜ ĐỎ VẬN DỤNG KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM - VẬT LÝ 10 ĐỂ GIÁO DỤC MỘT SỐ KỸ NĂNG CHO HỌC SINH B
279 HÓA HỌC TRẦN THỊ THANH HẢI THPT HUỲNH THÚC KHÁNG DẠY HỌC BÀI CÁC BON VÀ HỢP CHẤT CỦA CACBON THEO HÌNH THỨC DỰ ÁN A
280 NGUYỄN THỊ YẾN THPT THANH CHƯƠNG 1 TIẾP CẬN BÀI TOÁN ĐỒ THỊ TẠO HỖN HỢP KẾT TỦA NHÔM HIĐROXIT VÀ BARÍUNFFAT A
281 TRẦN THỊ TUYẾT HỒNG THPT NGUYỄN XUÂN ÔN THIẾT KẾ BÀI 32 HÓA HỌC 12 HỢP CHẤT CỦA SẮT THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH B
282 NGUYỄN HỮU NGHĨA THPT ĐÔ LƯƠNG 1 RÈN KỸ NĂNG CHO HỌC SINH PP XÉT ĐỒNG PHÂN VÀ XÁC ĐỊNH SẢN PHẨM CỦA PHẢN ỨNG TRONG HÓA HỌC HỮU CƠ B
283 ĐẶNG SỸ NAM THPT ĐÔ LƯƠNG 1 PHÁT HIỆN VÀ KHẮC PHỤC MỘT SỐ SAI LẦM KHI GIẢI BT HÓA VÔ CƠ LỚP 11 Ở TRƯỜNG THPT B
284 PHAN THỊ VÂN THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP PEPTIT TỔNG HỢP B
285 PHAN VĂN HƯNG THPT ĐÔ LƯƠNG 1 TUYỂN CHỌN, PHÂN TÍCH CÁC BT HÓA HỌC VỀ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG QUAN SÁT VÀ CƠ CHẾ GIẢI B
286 NGUYỄN THỊ HIỀN THPT HOÀNG MAI 2 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO HS THPT TRONG DH CHƯƠNG OXI - LƯU HUỲNH B
287 NGUYỄN THỊ NGỌC OANH THPT NGUYỄN DUY TRINH KẾT HỢP SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM HH VỚI CÁC PPDH TÍCH CỰC ĐỂ RÈN KỸ NĂNG CHO HỌC SINH B
288 NGUYỄN THỊ NHÀN THPT NGUYỄN DUY TRINH GIẢI PHÁP ĐƯA STEM VÀO DH MÔN HÓA HỌC Ở TRƯỜNG THPT HIỆN NAY B
289 PHẠM VĂN HÙNG THPT QUỲ HỢP 2 GD BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, TÁC HẠI CỦA MA TÚY VÀ PCCC TRONG NGOẠI KHÓA HÓA HỌC B
290 HOÀNG ĐĂNG CƯỜNG THPT TÂN KỲ TUYỂN CHỌN XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BT VỀ AXIT NITERIC VÀ MUỐI NITERAT B
291 LÊ THỊ HỒNG THPT TÂN KỲ PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI GỐC AXÍT CÒN NGUYÊN TỬ HYĐRO VỀ AMIN GỐC AXITTRUNG HÒA B
292 PHAN THỊ THANH HUYỀN THPT 1/5 THIẾT KẾ BÀI DẠY CHỦ ĐỀ LƯU HUỲNH CHỦ ĐỀ LƯU HUỲNH VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA LƯU HUỲNH THEO HĐGD STEM B
293 LÊ VĂN HẬU THPT QUỲNH LƯU 4 VẬN DỤNG KIẾN THỨC HÓA HỌC GIẢI THÍCH VÀ LIÊN HỆ MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG THỰC TIỄN LIÊN QUAN ĐẾN BÀI HỌC NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DH MÔN HÓA THPT B
294 LÊ THỊ HƯƠNG THPT QUỲNH LƯU 4 PHÁT TRIỂN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THÔNG QUA GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG HALÔGEN B
295 NGUYỄN THỊ HOÀI AN THPT HÀ HUY TẬP DẠY HỌC GẮN VỚI SẢN XUẤT KINH DOANH: THIẾT KẾ DỰ ÁN "OXI-OZON" CHƯƠNNG OXI - LƯU HUỲNH B
296 PHẠM THỊ HỒNG HÀ THPT LÊ HỒNG PHONG PHÁT TRIỂN TƯ DUY SÁNG TẠO GIẢI BT ESTE MỨC ĐỘ VẬN DỤNG, VẬN DỤNG CAO B
297 HOÀNG THỊ LAN ANH THPT ANH SƠN 2 TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP TRONG BÀI 33 AXITSUNFURRIC - MUỐI SUNFAT HÓA HỌC 10 NHẰM GÂY HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH B
298 NGUYỄN THỊ XUÂN THPT ANH SƠN 2 THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠOGẮN VỚI THỰC TẾ ĐỊA PHƯƠNG TRONG BÀI 14 VẬT LIỆU POLYME B
299 NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ (VINH) HƯỚNG DẪN HỌC SINH KỸ NĂNG BẤM MÁY TÍNH GIẢI NHANH TOÁN TRẮC NGHIỆM VỀ AXITNITRIC B
300 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH NGUYỄN TRƯỜNG TỘ (VINH) PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NCKH CHO HS QUA HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM GẮN THỰC TIỄN B
301 HỒNG CẢNH TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG 3 HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI CÁC BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG GIỮA KIM LOẠI VỚI LƯU HUỲNH VÀ CÁC BT VỀ MUỐI SUNFUA B
302 TRẦN VĂN ÂN THPT NAM ĐÀN 1 XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ DẠY HỌC: ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ B
303 NGUYỄN THỊ THỦY THPT NGUYỄN XUÂN ÔN GIÚP HỌC SINH NÂNG HIỆU QUẢ KHI GIẢI CÁC BT HÓA HỌC CÓ ĐỒ THỊ B
304 TRẦN NGỌC GIAO THPT THÁI HÒA SỬ DỤNG SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG ĐỂ DẠY MỘT SỐ BÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC THPT B
305 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH THPT QUỲNH LƯU 3 TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG TRONG GIẢNG DẠY CÁC BẢI TẬP CHƯƠNG BÀI Ở CH 2, 3 HÓA HỌC 11 B
306 NGUYỄN THỊ TRIỂN THPT NAM YÊN THÀNH PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO QUA CHỦ ĐỀ "RƯỢU LỢI HAY HẠI" B
307 HỒ THỊ NGỌC HUYỀN THPT YÊN THÀNH 2 TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG CHƯƠNG ESTE-LIPIT VÀ CHƯƠNG CACBON HIĐRAT HÓA HỌC 12 B
308 HOÀNG THỊ QUÝ THPT ANH SƠN 3 TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THEO ĐỊNH HƯỚNG GD STEM TRONG DH CHƯƠNNG ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI - HÓA HỌC 12 NHẰM PHHÁT HUY NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ B
309 BÙI HỒNG QUANG THPT ANH SƠN 3 GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG VÀ NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP CH OXI - LƯU HUỲNH BẰNG VIỆC CHO HỌC SINH TRẢI NGHIỆM THÍ NGHIỆM VUI TRONG GIỜ HỌC B
310 PHAN THỊ THIỀU HOA THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU PHÁT HUY TÍNH CHỦ ĐỘNG VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG TIẾT LUYỆN TẬP HÓA HỌC B
311 PHẠM THỊ QUỲNH THPT NGHI LỘC 3 XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC B
312 NGUYỄN HẢI HUYỀN THPT NGHI LỘC 3 VẬN DỤNG DH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TRONG BÀI ÔXI - OZÔN B
313 QUÁCH HỮU KHƯƠNG THPT QUỲNH LƯU 3 THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM PHẦN HYĐROCACBON KHÔNG NO LỚP 11 THPT B
314 LÊ THỊ PHƯƠNG LAN THPT DIỄN CHÂU 4 PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG BÀI: LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT B
315 NGUYỄN ĐĂNG THÔNG THPT YÊN THÀNH 3 RÈN LUYỆN KỸ NĂNG PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ ĐỂ GIẢI BT HÓA HỌC CHO HS THPT B
316 TẠ HỮU HÀ THPT DIỄN CHÂU 5 MỘT SỐ PP GIẢI BT CHƯƠNG NGUYÊN TỬ LỚP 10 ÁP DỤNG CHO HỌC SINH KHÁ GIỎI THPT B
317 NGUYỄN VĂN KIM THPT QUỲNH LƯU 2 LỰA CHỌN XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP THÍ NGHIỆM ĐỂ BỒI DƯỠNG HSG HÓA HỌC 11 THPT B
318 ĐÀO VĂN TRUYỀN THPT QUỲNH LƯU 2 TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG DH HÓA HỌC 10 THPT B
319 NGUYỄN THỊ HỒNG THPT NGHI LỘC 4 PHÁT HUY NĂNG LỰC TỰ HỌC VÀ TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG GHI NHỚ CỦA HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG CÔNG CỤ TƯ DUY B
320 NGUYỄN CẨM ANH THPT HUỲNH THÚC KHÁNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NHẬN THỨC VÀ TƯ DUY CHO HỌC SINH THPT QUA CÁC BT ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH B
321 NGUYỄN TẤT NGA THPT HUỲNH THÚC KHÁNG PHÂN DẠNG CÁC BÀI TẬP VỀ AMIN B
322 TRẦN THỊ THU HÀ THPT DIỄN CHÂU 2 VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG DH HÓA HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HS B
323 VŨ THỊ PHƯƠNG THPT QUỲNH LƯU 2 VẬN DỤNG DẠY HỌC STEM PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP 12 THPT B
324 NGUYỄN THỊ VÂN THPT CỬA LÒ SỬ DỤNG PPDH DỰ ÁNĐỂ DẠY THEO CHUYÊN ĐỀ MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 11 CƠ BẢN B
325 TIN HỌC PHẠM THỊ THU HƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU THUẬT TOÁN VỀ SỐ NGUYÊN TỐ ĐỂ GIẢI CÁC BÀI TOÁN A
326 TRẦN THỊ HÀ THPT DIỄN CHÂU 2 THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC THÊM BẰNG HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MICROSOF ACCESS B
327 THÁI HUY TIẾN THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ (H. NGUYÊN) ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH QUYỀN TẠI NGHỆ AN B
328 MAI ĐÌNH THÔNG THPT ANH SƠN 3 PHẦM MỀM TRA CỨU KIẾN THỨC MÔN TOÁN THPT B
329 VƯƠNG VĂN PHONG THPT TƯƠNG DƯƠNG 1 HƯỚNG DẪN CHI TIẾT SOẠN ĐỀ KT TRẮC NGHIỆM VỚI PHẦM MỀM AP-TEST B
330 CHU VIỆT DŨNG THPT YÊN THÀNH 2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÒNG HỌC MÔN TIN HỌC B
331 NGUYỄN THỊ NGÂN THPT ANH SƠN 3 XỬ LÝ CÁC BT SỐ CHO HS GIỎI THPT B
332 TÔ THỊ TƯỜNG THPT YÊN THÀNH 3 DH ĐỊNH HƯỚNG GIẢI BT THỰC TIỄN QUA CHỦ ĐỀ CẤU TRÚC LẶP TRONG NN LẬP TRÌNH PASCAL B
333 NGÔ ĐỨC PHONG THPT DIỄN CHÂU 5 SỬ DỤNG NGÔN NGỮ NHÀ TRƯỜNG TRONG CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY MINH HỌA DÙNG MICRÔFT XÂY DỰNG CÁC PHẦN MỀM QLÝ B
334 NGUYỄN THỊ TUYẾT THPT ANH SƠN 1 PHÂN CỤM DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN K-MEANS VÀO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌA TẬP CỦA HS B
335 NGUYỄN ĐÌNH LỢI THPT HOÀNG MAI QUẢN LÝ THÔNG TIN HỌC SINH THI THPT QUỐC GIA B
336 NGỌC ANH THPT DIỄN CHÂU 2 THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC THÊM BẰNG HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MICROSOF ACCESS B
337 TRƯƠNG NGỌC ANH THPT ĐÔNG HIẾU LIỆT KÊ XÂU NHỊ PHÂN, TAM PHÂN KHÔNG DÙNG ĐỆ QUY VÀ ÁP DỤNG VÀO GIẢI MỘT SỐ BBT LIỆT KÊ B
338 NGUYỄN QUANG HÙNG THPT KIM LIÊN PP DUYỆT XÂU CON TRÊN XÂU KÝ TỰ TRONG BD HSG B
339 NGUYỄN ĐÌNH LỢI THPT NGHI LỘC 5 VẬN DỤNG KIẾN THỨC SỐ HỌC ĐỂ TỐI ƯU HÓA THUẬT TOÁN ÁP DỤNG DẠY ĐỘI TUYỂN HSG TỈNH B
340 NGUYỄN THỊ HÀ THPT NGUYỄN DUY TRINH CHUYÊN ĐỀ XỬ LÝ XÂU TRÊN NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++ B
341 NGUYỄN THỊ TÚ ANH THPT NGUYỄN DUY TRINH MỘT SỐ GIẢI PHÁP XỬ LÝ BT DỮ LIỆU LỚN TRONG BD HSG B
342 NGUYỄN THỊ LÊ THPT ĐÔNG HIẾU XÂY DỰNG BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ KIỂU TỆP DỰA TRÊN PPDH TÍCH CỰC B
343 NGUYỄN THỊ HÀ THPT ĐÔ LƯƠNG 1 THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DH VỚI CHỦ ĐỀ TIN HỌC TRONG LĨNH VỰC XÃ HÔI VÀ GIÁO DỤC B
344 TRẦN THỊ VIỆT THPT TÂN KỲ TẠO HỨNG THÚ CHO HS HỌC RẼ NHÁNH VÀ LẶP QUA VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM B
345 TRẦN HOÀI THƯƠNG THPT QUẾ PHONG XÂY DỰNG LỚP BT TIN HỌC GIẢI BẰNG PP QUY HOẠCH ĐỘNG HỖ TRỢ BDHSG B
346 NGUYỄN TRÍ QUYỀN THPT 1/5 VẬN DỤNG PPDH TÍCH CỰC VÀO CHƯƠNG VI - CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ LẬP TRÌNH CÓ CẤU TRÚC B
347 CAO XUÂN MẠNH THPT QUỲ HỢP 2 SỬ DỤNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C/C++ VÀ QUY HOẠCH ĐỘNG GIẢI MỘT SỐ BT TIN HỌC B
348 HỒ ĐÌNH THƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 4 ĐÁNH GIÁ ĐỘ PHỨC TẠP CỦA THUẠT TOÁN, GIẢI PHÁP GIÚP NÂNG CAO HIỆU QUẢ BD HSG B
349 DƯƠNG THỊ HẠNH THPT HÀ HUY TẬP TẠO CẢM HỨNG HỌC TẬP TỪ CÁC VẤN ĐỀ TRONG THỰC TẾ NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC SÁNG TẠO CỦA HS THÔNG QUA CÁC TIẾT BT VÀ THỰC HÀNH B
350 PHAN VĂN THẾ THPT QUỲ CHÂU NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN DI TRUYỀN CHO BT XẾP THỜI KHÓA BIỂU Ở TRƯỜNG THPT B
351 ĐẶNG VĂN HẢO THPT CON CUÔNG QUY HOACH ĐỘNG VÀ ỨNG DỤNG VÀO GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP BDHSG B
352 PHAN THỊ HƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN ÔN SỬ DỤNG MỘT SỐ PPDH TÍCH CỰC VÀO DẠY PHẦN CÂU LỆNH LẶP TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC 11 B
353 NGUYỄN THỊ HOA LÂM THPT QUỲ HỢP 1 ỨNG DỤNG GOOLE FORM TẠO BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM NHẰM NÂNG CHẤT LƯỢNG KT ĐÁNH GIÁ B
354 NGUYỄN THANH TÙNG THPT QUỲ HỢP 1 SỬ DỤNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C# THIẾT KẾ GAME TYPING GIÚP TĂNG KỸ NĂNG ĐÁNH MÁY B
355 NGÔ QUANG LĨNH THPT QUỲNH LƯU 1 SỬ DỤNG PHẦN MỀM TRONG THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ B
356 NGOẠI NGỮ VÕ THỊ ANH TÚ THPT KIM LIÊN AN APPLICATION OF PROJECT-BASED TEACHING METHOD TO DEVELOP THE GRADE 10, 11 STUDENTS' SPEAKING SKILL (BASIC BRANCH) A
357 PHAN THỊ THƯƠNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU APPLYING CREATIVE LEẢNING EXPERIENCE AND INTERGRATIVE TEACHING IN WRITNG SKILL OF UNIT 10 FOR STUDENTS IN CLASS 11A5 AT PHAN DANG LUU A
358 NGUYỄN QUỐC SƠN THPT ĐÔ LƯƠNG 3 DEVELOPING 11TH GRADE  STUDENTS' ORAL PRESENTATION SKILL THROUGH PROJECT-BASED LEARNING: A CASE AT A MOUNTAINUOUS HIGH SCHOOL A
359 NGUYỄN THỊ TUẤN ANH THPT CỬA LÒ SOME EXPERIENCES OF IMPROVING READING COMPREHENSION SKILLS FOR HIGH SCHOOL STUDENTS IN THE NATIONAL EXAMINATION FOR GCSE A
360 LỮ THỊ HIỀN THPT QUẾ PHONG DEVELOPING SPEAKING SKILL FOR 11TH STUDENT IN QUE PHONG UPPER SECONDARY SCHOOL BY DESIGNING ENCOURAGING ACTIVITIES FOR POST-STAGE IN EACH LESSON A
361 TRẦN THỊ MINH NGUYỆT THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU Об обучении аудированию и пониманию на уроках русского языка A
362 NGUYỄN THỊ MAI THPT HUỲNH THÚC KHÁNG HELPING STUDENTS UNDERSTAND THE MEANING OF WORDS IN CONTEXT FOR THIENG ANH 11 A
363 ĐINH THỊ GIANG THPT HÀ HUY TẬP MOTIVATING THE 12 GRADERS THROUGH WARM-UP ACTIVITIES IN SPEAKING LESSONS IN TIENG ANH 12 B
364 NGUYỄN THỊ THU HOÀI THPT LÊ HỒNG PHONG APPLYING THE KEY WORD METHOD TO TEACH VOCABULARY FOR 11TH GRADERS B
365 TRẦN THỊ HÀ GIANG THPT LÊ VIẾT THUẬT APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE PROCESS OF TEACHING AND LEARNING ENGLISH - TIENG ANH 10, 11, 12 B
366 BÙI THỊ TỐ HOA THPT CỬA LÒ 2 INNOVATING HOW TO CHECH OLD LESSONS IN ENGLISH COURSES AT HIGH SCHOOL B
367 CHU THỊ BÌNH THPT DIỄN CHÂU 3 ENHANCING WRITING SKILL FOR GRADE 10 STUDENTS THROUGH POSITIVE TEACHING TECHNIQUES APPLIED IN PRE-WRITING STAGE B
368 NGUYỄN THÙY DƯƠNG THPT LÊ LỢI DESIGNING SOME COMMUNICATIVE ACTIVITIES FOR TEACHING WRITING ESSAYS FOR THE 10TH GIFTED STUDENTS AT LE LOI HIGH SCHOOL B
369 BÙI THỊ MỸ HẢO THPT ĐÔ LƯƠNG 2 USING CULTURE-BASED ACTIVITIES TO ENHANCE CULTURAL AWARENESS FOR THE STUDENTS AT DO LUONG 2 HIGH SCHOOL B
370 VŨ THỊ THỦY THPT NGUYỄN XUÂN ÔN USING GOOGLE CLASSROOM SOFTWARE IN ENHANCING PRACTISING SKILLS FOR GRADE 11TH STUDENTS B
371 NGUYỄN THỊ TRƯNG THPT DIỄN CHÂU 4 ENHANCING READING SKILL FOR 10TH FORM STUDENTS THROUGH USING TASK-BASED METHOD IN TEACHING AND LEARNING INENGLISH CLASSES B
372 LÊ THỊ ÁNH TUYẾT THPT ĐÔNG HIẾU HELPING STUDENTS IN DONG HIEU UPPER SECONDARY MASTER ENGLISH PRONUNCIATION SKILL BY GIVING OUT GENERAL KNOWLEDGE AND SAMPLES OF PRONUNCIATION LECTURES B
373 HOÀNG THỊ NGỌC THPT NGHI LỘC 5 COMMON DIFFICULTIES OFTEN ENCOUNTERED IN WRITING ENGLISH ESSAYS BY GIFTED STUDENTS AND SOME SUGGESTIONS TO THOSE PROBLEMS B
374 HOÀNG THỊ MINH NGUYỆT THPT HOÀNG MAI 2 TECHNIQUES FOR USING MUSIC TO HELP STUDENTS GET MOTIVATED AND IMPROVE THE LEARNING ATMOSPHERE IN ENGLISH CLASSROOM B
375 PHAN THỊ HẠNH THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ (H. NGUYÊN) FACILITAING 10TH GRADE STUDENTS IN LISTENING SKILLS BY SCAFFOLDING APPLICATION B
376 TRẦN THẾ HẢI THPT ĐÔ LƯƠNG 1 HOW TO TEACH WRITING A CHART/TABLE DESCRIPTION TO HIGH SCHOOL STUDENTS VIA COMMUNICATION APPROACH B
377 NGUYỄN THỊ THANH PHONG THPT NGHI LỘC 2 BUILDING OUT-OF-CLASS ENGLISH LEARNING COMMUNITIES TO DEVELOP SCHOOL STUDENTS' COMMUNICATIVE COMPETENCE B
378 HOÀNG THỊ NGA THPT TÂN KỲ COMBINING PROJECT- BASED LEARNING METHOD AND MULTI-INTELLIGENT THEORY TO IMPROVE ENGLISH SPEAKING SKILL B
379 PHẠM THỊ DUNG THPT TÂN KỲ APPLYING INFORMATION TECHNOLOGY, NAMELY ENJOY ENGLISH ON SMART PHONE TO CREATE EXCITEMENT AND IMPROVE SPEAKING SKILL FOR GRADE 10 STUDENTS IN HIGH SCHOOLS AT TAN KY DISTRICT B
380 NGUYỄN VĂN THÀNH THPT HÀ HUY TẬP DIFFICULTIES IN TEACHING AND LEARNING PRONUNCIATION IN LANGUAGE FOCUS PERIODS OF ENGLISH 12 AND SOME SOLUTIONS B
381 NGUYỄN THỊ HOÀNG LÂN THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU STRATEGIES TO ENHANCE STUDENTS' SPEAKING PERFORMANCE B
382 NGUYỄN THỊ THANH MỸ THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU SOME SUGGESTED GAMES EXPLOITED IN TEACHING WORD STRESS TO 12TH GRADE STUDENTS - ENGLISH 12 TEXTBOOK B
383 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU HOW TO TEACH SPEAKING IN TIENG ANH 12 EFFECTIVELY B
384 PHẠM THỊ THANH HƯƠNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU USING SOME TABLE COMPLETION EXERCISES TO AROUSE STUDENTS' INTEREST IN READING LESSONS - ENGLISH 12 TEXTBOOK B
385 HOÀNG THỊ HÀ THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU MOTIVATIONG GRADE 11 STUDENTS IN SPEAKING LESSONS BY APPLYING SOME ADAPTED ACTIVITIES B
386 NGUYỄN THỊ THU HÀ THPT NGHI LỘC 3 TECHNIQUES AND ACTIVITIES FOR TEACHING ENGLISH VOCABULARY IN CLASSROOM B
387 PHAN THỊ CẨM TRANG THPT NGHI LỘC 3 USING MINDMAP TO IMPROVE 10TH GRADERS' PRESENTATION SKILL IN SPEAKING CLASS B
388 PHAN THỊ HIẾU THPT NGHI LỘC 3 THE RELATIONSHIP BETWEEN CULTURAL KNOWLEDGE AND READING COMPREHENSION OF THE STUDENTS AT HIGH SCHOOL B
389 PHẠM THỊ CHUNG THPT DIỄN CHÂU 5 SOME ACTIVITIES FOR TEACHING AND LEARNING VOCABULARY EFFECTIVELY IN ENGLISH 11 B
390 TRẦN THỊ NGHĨA THPT DIỄN CHÂU 5 APPLYING TOTAL PARTICIPATION TECHNIQUES IN TEACHING ENGLISH FOR GRADE 11 STUDENTS B
391 NGUYỄN THỊ HUỆ THPT TÂN KỲ 3 APPLICATION OF USEFUL COMMUNICATIVE ACTIVITIES TO MOTIVATE 10TH GRADERS IN POST-LISTENING PARTS B
392 LÊ THỊ HỒNG THPT HOÀNG MAI SOME TECHNIQUES TO TEACH PRE-WRITING IN ENGLISH 10 EFFECTIVELY B
393 HỒ THỊ MINH NGỌC THPT DIỄN CHÂU 2 DEVELOPING STUDENTS' SPEAKING SKILL THROUGH PROJECTS B
394 TÔ HOÀI SƠN THPT HUỲNH THÚC KHÁNG SOME TECHNIQUES OF TEACHING ENGLISH WORD STRESS MORE EFFECTIVELY B
395 QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHU VĂN LONG - ĐẬU THỊ HƯƠNG LAN SỞ GD&ĐT MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ CƠ CẤU LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CƠ QUẢN SỞ VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ A
396 NGUYỄN ĐÌNH QUẢNG SỞ GD&ĐT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH CHO GIÁO DỤC Ở TỈNH NGHỆ AN A
397 PHẠM THỊ THÚY VINH THPT TÂN KỲ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QuẢ CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ Ở ĐỊA PHƯƠNG TRONG VIỆC GIÁO DỤC HỌC SINH VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG A
398 HÀ THỊ VINH TÂM THPT ANH SƠN 2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐỔI MỚI CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM GÓP PHẦN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT NĂNG LỰC CỦA NGƯỜI HỌC SINH MỚI TẠI TRƯỜNG THPT ANH SƠN 2 TỈNH NGHỆ AN A
399 NGUYỄN THỊ MINH MẪN THPT ĐÔ LƯƠNG 2 MỘT SÔ BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG 2 TRONG VIỆC XÂY DỰNG TẬP THỂ LỚP  TIÊN TIẾN VỮNG MẠNH A
400 NGUYỄN VĂN CƯỜNG THPT ĐÔNG HIẾU MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG THPT ĐÔNG HIẾU ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY A
401 PHAN TRỌNG ĐÔNG THPT DIỄN CHÂU 2 MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG Ở TRƯỜNG THPT HIỆN NAY A
402 NGUYỄN THỊ TUẤT -NGUYỄN THỊ THU SỞ GD&ĐT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN B
403 VÕ THỊ THANH BÌNH - LÊ THỊ MỸ DUNG SỞ GD&ĐT ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QL CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN B
404 LÊ HẢI HÀ THPT NGUYỄN CẢNH CHÂN RÈN LUYỆN KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN CẢNH CHÂN HUYỆN THANH CHƯƠNG TỈNH NGHỆ AN B
405 NGÔ VĂN ĐÌNH THPT NGUYỄN CẢNH CHÂN MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHAI THÁC, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ CSVC Ở TRƯỜNG THPT B
406 TỪ THỊ VÂN THPT QUẾ PHONG ĐẨY MẠNH ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP DUY TRÌ SĨ SỐ, CHỐNG HỌC SINH BỎ HỌC, NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THPT QuẾ PHONG NGHỆ AN B
407 LÊ KHẮC THỤC THPT TÂN KỲ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TỸ LỆ HỌC SINH THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ TẠI TRƯỜNG THPT TÂN KỲ B
408 PHAN THỊ THANH TRÂM THPT LÊ DOÃN NHÃ GIÓP PHẦN GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH QUA CÁC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN TẠI CÁC TRƯỜNG THPT NGOÀI CÔNG LẬP B
409 LÊ VĂN THÀNH - NGUYỄN VĂN TẬP THPT ĐẶNG THAI MAI GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CSVC TRONG NHÀ TRƯỜNG QUA FILE ẢNH EXCEL B
410 NGUYỄN THỊ QUÝ THPT QUỲNH LƯU 4 NHÀ QUẢN LÝ VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 4 B
411 NGUYỄN THỊ HẰNG - PHAN THỊ HẢI LÝ THPT ĐẶNG THAI MAI GIÁO DỤC LỊCH SỬ NHÀ TRƯỜNG CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO THỰC HIỆN MV ĐẶNG THAI MAI - MÁI TRƯỜNG TÔI YÊU B
412 LÊ THỊ THANH HUYỀN THPT QUỲNH LƯU 4 HIỆU QUẢ TỪ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊM TẠI TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 4 B
413 NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH THPT LÊ HỒNG PHONG XÂY DỰNG, TỪNG BƯỚC HOÀN THIỆN BỘ QUY CHẾ, QUY ĐỊNH GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TRƯỜNG HỌC TẠI TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG B
414 NGUYỄN LƯƠNG NGỌC NGUYỄN TRƯỜNG TỘ (VINH) MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỔ CHỨC LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỜNG THÀNH CHO HS CUỐI CẤP THPT B
415 TRỊNH VĂN THẠCH THPT THANH CHƯƠNG 3 TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NHẰM RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH XÃ HỘI CHO HỌC SINH THPT QUA CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM B
416 NGUYỄN NHẬT ĐỨC THPT THANH CHƯƠNG 3 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP KỈ LUẬT TÍCH CỰC TRONG GIÁO DỤC HỌC SINH CỦA ĐOÀN TRƯỜNG THPT THANH CHƯƠNG 3 B
417 NGUYỄN TRỌNG BÀI THPT NAM YÊN THÀNH PHÁT HUY GIÁO DỤC KỸ LUẬT TÍCH CỰC TRONG PHONG TRÀO ĐOÀN TẠI TRƯỜNG THPT NAM YÊN THÀNH B
418 TRƯƠNG THỊ HUYỀN THPT TƯƠNG DƯƠNG 2 KINH TỔ CHỨC MÔ HÌNH HỌC SINH TỰ QUẢN TRONG HOẠT ĐỘNG PHÂN LOẠI, XỬ LÝ RÁC TẠI TRƯỜNG THPT TƯƠNG DƯƠNG 2 B
419 ĐẶNG VĂN BẰNG THPT MƯỜNG QUẠ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC TOÀN DIỆN CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI TRƯỜNG THPT MƯỜNG QUẠ B
420 VI THỊ THU HOÀI THPT TƯƠNG DƯƠNG 1 VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC VÀO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG THPT TƯƠNG DƯƠNG 1 TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY B
421 CAO THỊ LỆ HẰNG THPT DTNT NỘI TRÚ TỈNH KINH NGHIỆM GÓP PHẦN GIÁO DỤC TOÀN DIỆN Ở TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH NGHỆ AN THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT ÂM NHẠC B
422 NGUYỄN THỊ KIỀU HOA - TRƯƠNG THỊ THANH THỦY THPT DTNT NỘI TRÚ TỈNH MỘT SỐ KINH NGHIỆM GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH NGHỆ AN B
423 PHÙNG QUỐC HƯNG THPT NGHI LỘC 4 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QuẢ QUẢN LÝ, CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN NGHI LỘC TỈNH NGHỆ AN B
424 NGUYỄN THỊ HẰNG THPT QUỲNH LƯU 3 "THƯ VIỆN THÂN THIỆN TRONG TRƯỜNG HỌC - GIẢI PHÁP HIỆU QuẢ CHO HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ở TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 3 VÀ MỘT SỐ TRƯỜNG HỌC LÂN CẬN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUỲNH LƯU" B
425 NGUYỄN TRẦN ĐỨC THPT ANH SƠN 1 GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HƯỚNG DẪN ÔN THI THPT QUỐC GIA Ở TRƯỜNG THPT ANH SƠN 1 TỈNH NGHỆ AN B
426 NGUYỄN CẢNH TUẤN THPT ANH SƠN 1 MỘT SỐ KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ TĂNG CƯỜNG THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG DH, CẢI TẠO SỬA CHỮA CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH B
427 DƯƠNG LÊ QUYẾT THPT THANH CHƯƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO GIÁO DỤC GIỚI TÍNH CHO HỌC SINH THPT HIỆN NAY B
428 NGUYỄN THỊ HƯƠNG THPT DTNT NỘI TRÚ TỈNH NÂNG CAO KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO HỌC SINH QUA CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ NGHỆ AN B
429 NGUYỄN THỊ THU HÀ THPT DTNT NỘI TRÚ SỐ 2 NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG Ở TRƯỜNG PT DÂN TỘC NỘI TRÚ THPT SỐ 2 NGHỆ AN B
430 NGUYỄN ĐẬU TRƯƠNG THPT DTNT NỘI TRÚ SỐ 2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ  THPT SỐ 2 NGHỆ AN B
431 HỒ THỊ THANH THU THPT QUỲNH LƯU 2 XÂY DỰNG THƯ VIỆN THÂN THIỆN NHẰM PHÁT HUY VĂN HÓA ĐỌC TRƯỜNG HỌC VÀ NÂNG CAO VAI TRÒ THƯ VIỆN TẠI TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2 HIỆN NAY B
432 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG THPT NGHI LỘC 4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHẰM PHÁT TRIỂN PHONG TRÀO SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT CỦA HỌC SINH Ở TRƯỜNG THPT B
433 NGUYỄN THÁI HỌC THPT ĐÔNG HIẾU VẬN DỤNG CNTT VÀO QUẢN LÝ CM Ở TRƯỜNG THPT ĐÔNG HIẾU B
434 NGUYỄN THỊ HÀ THPT HOÀNG MAI 2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN ĐÁP ỨNG YÊU CẦN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI Ở TRƯỜNG THPT HOÀNG MAI 2 B
435 NGUYỄN THỊ QUÝ HOA THPT DIỄN CHÂU 2 MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI CT QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HĐ NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG THPT B
436 NGUYỄN VĂN DŨNG THPT TÂN KỲ HIỆU QuẢ TỪ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG CÔNG TÁC ĐOÀN TẠI TRƯỜNG THPT TÂN KỲ B
437 NGUYỄN THỊ THANH TĨNH THPT TÂN KỲ MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG TRONG NHÀ TRƯỜNG CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG THPT TÂN KỲ B
438 NGUYỄN MINH HIẾU THPT NGHI LỘC 2 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẮM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TẠI TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 2, HUYỆN NGHI LỘC B
439 PHẠM THỊ THÚY AN THPT NGUYỄN DUY TRINH SỬ DỤNG"VÉ SỐ HỌC TẬP" TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM NHẮM NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ KẾT QuẢ HỌC BÀI CŨ CHO HỌC SINH THPT B
440 TRẦN THỊ KIM OANH - NGUYỄN DUY THÀNH THPT NGUYỄN CẢNH CHÂN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN CỦA CÔNG ĐOÀN PHỐI HỢP VỚI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TẠI TRƯỜNG THPT NGUYỄN CẢNH CHÂN, HUYỆN THANH CHƯƠNG TỈNH NGHỆ AN B
441 GDTC - GDQP NGUYỄN CÔNG KỲ THPT QUỲNH LƯU 3 CÁC BIỆN PHÁP GIÚP HS VẬN DỤNG CÁC TƯ THẾ, ĐỘNG TÁC CƠ BẢN VẬN ĐỘNG TRÊN CHIẾN TRƯỜNG B
442 ĐƯỜNG XUÂN CHÍNH THPT YÊN THÀNH 3 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC KHI CHẠY ĐÀ - DẬM NHẢY TRONG MÔN NHẢY XA B
443 TRƯƠNG VĂN THUÂN THPT HOÀNG MAI LỰA CHỌN MỘT SỐ BT NHẰM PHÁT TRIỂN THỂ LỰC MÔN CẦU LÔNG CHO HS THPT B
444 NGUYỄN HỮU LỰC THPT HOÀNG MAI ĐỊNH HƯỚNG CHO HS VIẾT CHUYÊN ĐỀ THÔNG QUA NỘI DUNG KIỂM TRA NHẬN THỨC MÔN QPAN B
445 TĂNG NGỌC HÀ THPT QUỲNH LƯU 2 MỘT SỐ BT VÀ PPTC NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TẬP LUYỆN MÔN BÓNG RỔ CHO HS LỚP 10 B
446 VŨ VĂN THÁI THPT HUỲNH THÚC KHÁNG ỨNG DỤNG CNTT VÀO GIẢNG DẠY BÀI VỀ SÚNG TIỂU LIÊN AK B
447 LÊ TRUNG THẮNG THPT NGHI LỘC 4 NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN MỘT SỐ BT NHẰM PHÁT TRIỂN SỨC NHANH CHO HỌC SINH KHỐI 10 B
448 NGUYỄN QUỐC DŨNG THPT ĐÔ LƯƠNG 4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GDQP, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY TẠI TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG 4 B
449 ĐẶNG THÁI THPT THANH CHƯƠNG 1 LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP ĐỂ SỬA SAI KỸ THUẬT CHUYỀN BÓNG CAO TAY BẰNG HAI TAY B
450 NGUYỄN THỊ TÂN THPT THANH CHƯƠNG 1 NGHIÊN CỨU BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHO HS LỚP 11 Ở TRƯỜNG THPT THANH CHƯƠNG 1 B
451 HOÀNG VĂN SỸ THPT DIỄN CHÂU 4 LỒNG GHÉP CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỂU BIẾT VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM CHO HS THPT B
452 PHAN THANH ĐỨC THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ (H.NGUYÊN) NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN BIỆN PHÁP NÂNG HIỆU QUẢ GIÁO DỤC THỂ CHẤT B
453 TRẦN THỊ THU HIỀN THPT ĐÔNG HIẾU MỘT SỐ BT VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO THÀNH TÍCH CHẠY TIẾP SỨC 4x100m CHO HS LỚP 11 B
454 VÕ QUANG HÀ THPT CỜ ĐỎ HỆ THỐNG CÁC BT PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH CHO ĐỔI TUYỂN BÓNG CHUYỀN NAM TRONG TRƯỜNG THPT B
455 NGUYỄN VĂN ĐỊNH THPT CỬA LÒ VẬN DỤNG CÁC PP, KT DH TÍCH CỰC VÀO BÀI THƯỜNG THỨC PHÒNG TRÁNH MỘT SỐ LOẠI BOM ĐẠN B
456 NGUYỄN THỊ LAN THPT NGHI LỘC 2 SỬ DỤNG BT TÌNH HUỐNG TRONG THIẾT KẾ DH CHỦ ĐỀ LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH ĐỊA VẬT B
457 NGUYẾN CẢNH HƯNG THPT TÂN KỲ ĐỔI MỚI PP ĐỂ DH CÓ HIỆU QUẢ NỘI DUNG CHIẾN THUẬT TRONG CT GIÁO DỤC QPAN LỚP 12 B
458 TRƯỜNG SỸ CƯỜNG THPT 1/5 KHẮC PHỤC NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÀNH TÍCH MÔN NHẢY XA B
459 ĐINH VIẾT TOÀN THPT QUỲ HỢP 2 LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP HỖ TRỢ NHẰM KHẮC PHỤC NHỮNG SAI LẦM THƯỜNG MẮC TRONG KỸ THUẬT ĐỆM BÓNG THẤP TAY B
460 ĐINH VĂN HẢI THPT QUỲNH LƯU 4 HIỆU QUẢ TỪ NGUYÊN TẮC VỪA SỨC VÀ SỰ ĐA DẠNG HÓA CÁC BÀI TẬP TRONG DH CHẠY BỀN CHO HS B
461 TRẦN VĂN THÀNH THPT QUỲNH LƯU 4 HIỆU QUẢ TỪ HOẠT ĐỘNG TRÒ CHƠI TRONG DH MỘT SỐ BÀI MÔN QPAN LỚP 10 Ở TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 4 B
462 LÊ KIM NGỌC THPT HÀ HUY TẬP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DH BÀI BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ VÀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA QUA VIỆC SỬ DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN B
463 HỒ VĂN HOÀN NGUYỄN TRƯỜNG TỘ (VINH) ÁP DỤNG MỘT SỐ PPGD NHẰM PHÁT HUY HỨNG THÚ CHO HS KHI DẠY BÀI TÁC HẠI CỦA MA TÚY VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HS B
464 NGUYỀN HỒNG LIÊN THPT LÊ VIẾT THUẬT MỘT SỐ PP LUYỆN TẬP ĐỂ NÂNG CAO THÀNH TÍCH MÔN CHẠY CỰ LY NGẮN CHO HS LỚP 10 B
465 NGÔ TRÍ ƯNG THPT DIỄN CHÂU 3 MỘT SỐ BT, PP TỔ CHỨC TẬP LUYỆN NHẰM ĐẠT HIỆU QUẢ CAO KHI GIẢNG DẠY NỘI DUNG BÓNG ĐÁ LỚP 11 B
466 NGUYỄN VĂN TÀI THPT PHAN ĐĂNG LƯU VẬN DỤNG CÁC BT BỔ TRỢ VÀ TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY NHẢY XA ƯỠN THÂN K11 B
467 HỒ VĂN HỔ THPT PHAN ĐĂNG LƯU KIỂM TRA 1 TIẾT BẰNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHO KHỐI 10 B
468 LÊ QUANG HỒNG THPT NAM ĐÀN 1 SỬ DỤNG CÁC BÀI TẬP NÂNGG CAO TRONG HUẤN LUYỆN ĐÁ CẦU ĐỘI NAM B
469 BÙI ĐỨC HIỆP THPT ĐÔ LƯƠNG 2 XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC DH CHỦ ĐỀ TÁC HẠI CỦA MA TÚY VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HS TRONG PHÒNG CHỐNG MA TÚY B
470 HOÀNG VĂN BẮC THPT NGUYỄN XUÂN ÔN MỘT SỐ PP GIÚP HS YÊU THÍCH PHẦN LÝ THUYẾT TRONG MÔN HỌC QPAN B
471 GD MẦM NON HỒ THỊ AN MN HOA SEN  MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG MẦM NON A
472 NGUYỄN THỊ HÀ SỞ GD&ĐT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC VÀ TIẾN HÀNH CÁC KHOA STẬP HUẤN CÓ HIỆU QUẢ B
473 NGUYỄN HỒNG VÂN MN HOA SEN MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON B
474 NGUYỄN THỊ TÌNH MN HOA SEN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI B
475 CAO VÂN ANH MN HOA SEN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ 24 - 36 THÁNG SỚM THÍCH NGHI VỚI TRƯỜNG MẦM NON B
476 NGUYỄN THỊ THU THỦY MN HOA SEN MỘT SỐ BIỆN PHÁP SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI HẤP DẪN CHO TRẺ MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI LÀM QUEN VỚI TOÁN B
477 BÙI THỊ THU HIỀN MN HOA SEN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ 5-6 TUỔI SẴN SÀNG VÀO LỚP 1 B
478 GDTX NGUYỄN ANH DŨNG THPT ANH SƠN 2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ BD THƯỜNG XUYÊN TẠI TRƯỜNG THPT A
479 NGUYỄN BÁ VINH - HỒ HỒNG SƠN THPT HOÀNG MAI GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÂN LUỒNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT HOÀNG MAI B
480 PHẠM THỊ HUYỀN TRANG TTGDTX TỈNH MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CT TRUYỀN THÔNG TẠI TTGDTX TỈNH NGHỆ AN B
481 VŨ THỊ HÀ THPT NGUYỄN XUÂN ÔN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC BD THƯỜNG XUYÊN TẠI TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN ÔN B
482 NGUYỄN VIỆT HÙNG TTGDTX 2 XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH QL DẠY HỌC TẠI TTGDTX SỐ 2 NGHỆ AN B
                     Trên đây là kết quả đánh giá xếp loại SKKN năm 2019 của cán bộ và giáo viên khối các đơn vị trực thuộc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các PGĐ;
- Các phòng, ban Sở;
- Lưu VT; GDCN-GDTX.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
Nguyễn Văn Khoa
 

 

Nguồn tin: Sở GD&ĐT

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây