cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ CƠ CẤU BỘ MÁY TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA

Ban quản trị website trân trọng giới thiệu đến bạn đọc sơ đồ tổ chức và cơ cấu bộ máy của truờng THPT Đặng Thúc Hứa

A. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:

cocautochuc
B.CƠ CẤU ĐỘI NGŨ:
I. Đảng bộ:
Có 4 chi bộ gồm 52 đồng chí:
Bí thư chi bộ: Nguyễn Duy Long  
Phó bí thư chi bộ:Nguyễn Thị Nga
II. Hiệu trưởng: Thầy Nguyễn Duy Long
III. Phó hiệu trưởng: Thầy Ths.Trần Đình Hiền; Cô Ths.Nguyễn Thị Nga; Thầy Lê Khắc Thái 
IV. Các đoàn thể:
1. Công đoàn cơ sở : Đồng chí Trần Đình Văn-chủ tịch
Ban chấp hành có 4 đồng chí: đc Ths.Nguyễn Viết Bằng, đc Lê Thế Tân, đc Nguyễn Thị Thắng

2. Đoàn TNCSHCM: Đồng chí Trần Khắc Thanh-Bí thư
Ban chấp hành có  15 đồng chí: Nguyễn Thị Phương (PBT-CĐGV); Nguyễn Thị Huyền (CĐHS); Trần Văn Hoàn (CĐGV)
3. Hội LHTNVN: Đồng chí : Trần Văn Hoàn
UB Hội có 5 đồng chí
V. Các ban
1. Ban Nữ công: Nguyễn Thị Thắng Trưởng ban
2. BĐDCMHS trường: ... trưởng ban
BĐD có ... người
3. Ban chuyên môn.
TT Họ và tên Chức vụ Môn Thành tích Chức danh
 1.  
Nguyễn Duy Long BT, Hiệu trưởng Toán học GVG, SKKNB4 Trưởng ban
 1.  
Ths.Trần Đình Hiền P. Hiệu trưởng Toán học GVG Tỉnh Phó ban
 1.  
Ths.Nguyễn Thị Nga PBT, P. Hiệu trưởng Sinh học GVG Tỉnh Phó ban
 
Lê Khắc Thái P. Hiệu trưởng Lịch sử SKKNB4, GVG Tỉnh Phó ban
 
 1.  
Trần Đình Văn Chủ tịch CĐ Thể dục   Thành viên
 1.  
Hoàng Đình Đông TP, TB TTr GDCD GVG Tỉnh Thành viên
 1.  
Nguyễn Gia Thu Tổ trưởng Lịch sử GVG trường Thành viên
 1.  
Nguyễn Quế Sơn Tổ trưởng Toán học   Thành viên
 1.  
Ths.Phạm Kim Chung Giáo viên Toán học SKKNCấp Tỉnh, GVG Tỉnh Thành viên
 
 1.  
Ths.Cao Doãn Lương Tổ trưởng Vật lý SKKNB4A, GVG Tỉnh Thành viên
 1.  
Ths.Bùi Hoàng Nam Giáo viên Vật lý GVG Tỉnh Thành viên
 1.  
Ths.Nguyễn Phương Kháng Tổ phó Hóa học SKKN Cấp Tỉnh, GVG Tỉnh Thành viên
 1.  
Ths.Phan Thanh Ngọc Tổ phó Sinh học GVG trường Thành viên
 1.  
Lê Thế Tân Giáo viên Sinh học GVG Tỉnh Thành viên
 1.  
Ths.Trần Huy Hoàng Tổ phó Tin học SKKNCấp Tỉnh, GVGTr Thành viên
 1.  
Ths.Nguyễn Thị Thủy Tổ phó Ngữ văn SKKNB4, GVG Tỉnh Thành viên
 1.  
Ths.Nguyễn Thị Kim Anh Giáo viên Địa lý GVG Tỉnh Thành viên
 1.  
Nguyễn Thị Tâm Giáo viên Địa lý GVG Tỉnh Thành viên
 1.  
Nguyễn Thành Nam Tổ trưởng Tiếng Anh GVG Tỉnh Thành viên
 1.  
Trần Khánh Sơn Giáo viên Thể dục GVG trường Thành viên
 1.  
Trần Tuấn Anh Giáo viên Thể dục GVG Tỉnh Thành viên
 1.  
Đậu Thị Thu Hương Tổ trưởng Kế toán   Thành viên
 1.  
Trần Khắc Thanh Bí thư Đoàn TN GDQP-AN GVGTr Thành viên
 
4. Ban HĐGDNGLL:
         Trưởng ban: Nguyễn Duy Long
         Phó ban: Ths.Nguyễn Thị Nga
         Các uỷ viên:
              
5. Ban Hướng nghiệp-Nghề phổ thông
         Trưởng ban: Nguyễn Duy Long
         Phó ban: Ths.Nguyễn Thị Nga
         Các uỷ viên: ... GVCN lớp
        Ngoài ra còn có các ban: Cờ đỏ,ATGT, VSMT, PC TNXH, PC MDMT, PC HIV/AIDS…
6. Các hội đồng:
         Hội đồng trường
         Hội đồng thi đua khen thưởng
         Hội đồng khoa học
         Hội đồng kỷ luật học sinh
   Các hội đồng trên do hiệu trưởng và PHT làm chủ tịch
VI. Các tổ chuyên môn
1. Tổ Toán-Tin :
    Tổ trưởng: Thầy Nguyễn Quế Sơn-toán
    Tổ phó: Ths.Trần Huy Hoàng-tin
    Các giáo viên:
     - Thầy Hoàng Quốc Đại-toán
     - Thầy Phú Văn Lan-toán
     - Thầy Ths.Phạm Kim Chung-toán
     - Thầy Nguyễn Văn Hoàn-toán
     - Cô Nguyễn Thị Hồng Lĩnh-toán
     - Cô Ths.Lê Thị Thanh-toán
     - Cô Trần Thị Hiền-toán
     - Cô Nguyễn Thị Thắng-toán
     - Cô Nguyễn Thị Thỏa-toán
     - Cô Hồ Cẩm Thạch-toán
     - Cô Nguyễn Thị Hiên-toán
     - Cô Ngô Thị Huyền-tin
     - Cô Lê Thị Vinh-tin
     - Cô Tô Thị Linh-tin

2. Tổ Hoá học-Sinh-Lý-CN :
    Tổ trưởng: Ths.Cao Doãn Lương-Lý
    Tổ phó: Ths.Phan Thanh Ngọc-Sinh; Ths.Nguyễn Phương Kháng-Hóa
    Giáo viên:
    - Cô: Trương Thanh Lương-Hóa
    - Cô: Nguyễn Thị Kim Oanh-Hóa
    -Thầy Nguyễn Đình Hùng-Hóa
    - Cô: Ths.Nguyễn Thị Thanh Mận-Hóa
    - Cô: Ths.Nguyễn Thị Lan Hương-Sinh
    - Cô: Ths.Nguyễn Thị Tuyết Mai-Sinh
    - Cô: Nguyễn Phương Chi-Sinh
    - Thầy: Lê Thế Tân-Sinh
    - Cô: Nguyễn Thị Thu Hiền-Lý
    - Cô: Nguyễn Thị Xuyến-Lý
    - Thầy: Nguyễn Doãn Dũng-Lý
    - Thầy: Ths.Nguyễn Viết Bằng-Lý
    - Thầy: Hoàng Văn Bằng-Lý
    - Thầy: Ths.Bùi Hoàng Nam-Lý
    - Thầy: Ths.Phạm Xuân Đông-Lý
    - Thây: Đinh Văn Đạt-CN
    - Cô: Nguyễn Hoài Phương-CN

3. Tổ TD-QP-Sử-Địa-GDCD có ... đồng chí
    Tổ trưởng: Thầy Nguyễn Gia Thu
    Tổ phó:Trần Văn Hậu-TD; Hoàng Đình Đông-GDCD
    Giáo viên:
     - Cô Nguyễn Thị Trà Giang-Sử
     - Thầy Nguyễn Nhật Anh-Sử
     - Cô Đặng Thị Thắm-Địa
     - Cô Nguyễn Thị Tâm-Địa
     - Cô Nguyễn Thị Huyền Nga-Địa
     - Cô Ths.Nguyễn Thị Kim Anh-Địa
     - Thầy Trần Đình Văn-TD
     - Thầy Trần Tuấn Anh-TD
     - Thầy Trần Khánh Sơn-TD
     - Thầy Trần Khắc Thanh-GDQP
     - Thầy Phan Văn Lập-TD
     - Thầy Nguyễn Văn Tuấn-GDQP
     - Cô Nguyễn Thị Ngân-GDCD
     - Cô Bùi Thị Hương - GDCD
4. Tổ Ngữ văn-Ngoại ngữ :
    Tổ trưởng: Nguyễn Thành Nam-NN
    Tổ phó: Ths.Nguyễn Thị Thủy-Văn
    Giáo viên:
     - Cô: Nguyễn Thị Hoa-Văn
     - Cô Nguyễn Thi Hoài Thanh-Văn
     - Cô Nguyễn Thi Tâm-Văn
     - Cô Nguyễn Thi Vân-Văn
     - Cô  Ths.Phạm Thị Thu Hiền-Văn
     - Cô Ths.Trần Thị Hồng-Văn
     - Thầy Ths.Trần Quốc Dũng-Văn
     - Cô Nguyễn Thi Kim Oanh-Văn
     - Thầy Phan Tiến Dũng-NN
     - Cô Trịnh Thị Phương-NN
     - Cô Trần Thị Phúc-NN
     - Cô Nguyễn Thị Ngân-NN
     - Cô Nguyễn Thị Dung-NN
     - Cô Hoàng Thị Nga-NN
     - Cô Nguyễn Thị Hương Thơm-NN
 
5.  Nhân viên:
      * Đậu Thị Thu Hương –  Kế toán
      * Hoàng Thị Xuân –  Thụ Quỹ
      * Nguyễn Thị Hiếu –  Y tế
      *Nguyễn Thị Bích Hiệp - Văn thư 
      * Nguyễn Thị Thu Hiền - Thiết bị
      * Hoàng Thị Xuân- Thư viện 
      * Nguyễn Văn Thắng- Bảo vệ 
      * Nguyễn Văn Châu- Bảo vệ 
       
VIII. Các khối lớp học sinh
1.     Khối lớp 10 có 10 lớp với 395 học sinh
2.     Khối lớp 11 có 10 lớp với 394 học sinh
3.     Khối lớp 12 có 10 lớp với 399 học sinh.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây