TIÊU CHÍ THI ĐUA KHEN THƯỞNG GIỮA CÁC CHI ĐOÀN

Thứ bảy - 04/03/2023 02:58
Các chi đoàn nghiên cứu quy chế thi đua trong năm học 2022 - 2023 để thực hiện tốt và đạt được thành tích cao nhất nhé!
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA
DỰ THẢO
QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM THI ĐUA VÀ CÁC QUY ĐỊNH TÍNH ĐIỂM, XÉT THI ĐUA CÁC CHI ĐOÀN HỌC SINH
NĂM HỌC 2022- 2023

PHẦN I:  CĂN CỨ XÂY DỰNG QUY ĐỊNH

1. Căn cứ để xây dựng quy định:
Căn cứ Luật giáo dục 2019 và Điều 36, Điều 42 Điều lệ trường trung học quy định về khen thưởng và xử lý vi phạm trong nhà trường.
Căn cứ Luật thi đua khen thưởng ban hành năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013.
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013. Thông tư 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 14/05/2020 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
2. Phạm vi áp dụng: Các quy định này dùng cho việc theo dõi và bình xét danh hiệu thi đua ở các tập thể lớp,. Còn các danh hiệu từ cấp ngành trở lên sẽ được hội đồng thi đua suy tôn trên cơ sở các danh hiệu thi đua cấp trường vào dịp cuối năm học hoặc khi có văn bản hướng dẫn của cấp trên.
PHẦN II: TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM THI ĐUA CÁC CHI ĐOÀN HỌC SINH
 1. VỆ SINH TRỰC NHẬT, SINH HOẠT 10 PHÚT ĐẦU GIỜ:
Điểm vệ sinh trực nhật, chào cờ đầu tuần và sinh hoạt 10 phút hàng ngày = (20 – tổng điểm trừ):2
 1. Vệ sinh trực nhật.
 1. Nhiệm vụ: Thực hiện công tác vệ sinh lớp học, vệ sinh khuôn viên nhà trường
 2. Yêu cầu thực hiện: Sau các buổi học (sáng và chiều), các lớp vệ sinh sạch sẽ khu vực phòng học lớp mình (nền và trần phòng học), khu vực hành lang, xóa sạsch bảng, sắp xếp bàn ghế ngay ngắn, đổ rác vào hố xử lí rác, khuy khóa cửa chính, đóng các cửa sổ và tắt các thiết bị điện.
 3.  Cách cho điểm:
 • Trước các tiết sinh hoạt 10 phút: Vệ sinh trong phòng học, hành lang phòng học, khu vực vệ sinh chung, khu vực nhà xe của lớp
+ Điểm trừ tối đa: 4 điểm/buổi học
 • Không vệ sinh trước trống vào 05’: không quét phòng học, hành lang phòng học: trừ 2 điểm; không lau bảng: trừ 1 điểm; không vệ sinh khu vực vệ sinh chung: trừ 1 điểm; không vệ sinh khu vực nhà xe: trừ 1 điểm. Nếu lớp làm chậm hoặc làm chưa sạch thì trừ điểm = ½ số điểm khi lớp không làm, riêng phòng học bẩn: trừ 1 điểm, hành lang bẩn: trừ 0,5 điểm, không đổ rác: trừ 0,5 điểm
 • Trong các tiết học:
+ Điểm trừ tối đa: 2 điểm/buổi học
 • Phòng học bẩn (tại thời điểm kiểm tra): trừ 0,5 điểm, lau bảng không sạch (tại thời điểm kiểm tra): trừ 0,5 điểm; phát sinh rác không để vào thùng rác (tại thời điểm kiểm tra): trừ 0,5 điểm; bàn ghế lộn xộn (tại thời điểm kiểm tra): trừ 0,5 điểm
 • Sau buổi học sáng:
+ Điểm trừ tối đa: 4 điểm/buổi học
 • Không quét nhà và hành lang: trừ 2 điểm; không lau bảng: trừ 1 điểm; vi phạm mỗi lỗi sau đây trừ 0,5 điểm (không trừ quá điểm tối đa cho từng mục): lau bảng không sạch, phòng học còn bẩn, hành lang bẩn, bàn ghế lộn xộn, ngăn bàn bẩn, không khuy khóa cửa chính, không đóng cửa sổ, không tắt các thiết bị điện.
 1. Sinh hoạt 10 phút:
 1. Nhiệm vụ: Ổn định tổ chức lớp; chữa bài tập, tập hát một số bài hát truyền thống; triển khai một số kế hoạch của Nhà trường, Đoàn trường và lớp – chi đoàn; …
 2. Yêu cầu thực hiện:
 • Các chi đoàn thực hiện sinh hoạt 10 phút nghiêm túc, theo đúng các nôi dung quy định
 • Lớp trưởng chịu trách nhiệm nắm danh sách chậm trong sinh hoạt 10’, học sinh không mặc đồng phục, học sinh không đeo thẻ, lập danh sách gửi lên nhóm cán bộ lớp chậm nhất ngay sau kết thúc sinh hoạt 10’ hang buổi.
 • Giáo viên chủ nhiệm lớp có trách nhiệm về nề nếp, chất lượng các tiết sinh hoạt 10 phút của lớp mình chủ nhiệm; Đoàn trường có trách nhiệm theo dõi, đánh giá và báo cáo việc thực hiện các tiết sinh hoạt 10 phút của các chi đoàn với BGH và hội đồng thi đua nhà trường.
 1. Cách cho điểm:
+ Điểm trừ tối đa: 10 điểm/buổi sinh hoạt
 • Nội dung sinh hoạt: 1 điểm
 • Yêu cầu: Lớp có người điều hành và ghi nội dung sinh hoạt lên bảng.
 • Quy định nội dung sinh hoạt:
 • Thứ 3, thứ 6: chữa bài tập, kiểm tra vở bài tập hoặc kiểm tra đồ dung học tập.
 • Thứ 4: triển khai các kế hoạch của Chi Đoàn.
 • Thứ 5: Tập hát các bài hát truyền thống.
 • Thứ 7: Lớp trưởng triển khai một phần nội dung của sơ kết lớp trong tuần.
 • Lớp không có nội dung sinh hoạt: trừ 0,5 điểm; lớp không có người điều hành sinh hoạt: trừ 0,5 điểm
 • Nề nếp sinh hoạt: 4 điểm
 • Hơn nửa số học sinh không vào lớp sinh hoạt sau trống vào sinh hoạt 02 phút: trừ 4 điểm
 • Sinh hoạt ồn hoặc có học sinh đi lại lộn xộn: trừ 2 điểm
 • Sĩ số: 2  điểm
 • Mỗi học đi chậm trong sinh hoạt 10’: trừ 0,5 điểm
 • Ứng xử của học sinh: 3 điểm
 1. Quy định mặc đồng phục học sinh
 • Thứ 2: Áo trắng đồng phục trường; quần vải.
 • Thứ 3, thứ 5, thứ 6: Áo trắng đồng phục trường; quần vải hoặc quần jean một màu, không mài, không xé rách.
 • Thứ 4, thứ 7: Áo đồng phục áo Đoàn; quần vải hoặc quần jean một màu, không mài, không xé rách.
 1. Quy định một số nội dung về quy tắc ứng xử của học sinh: Học sinh đến trường phải đeo thẻ học sinh, học sinh không được nhuộm màu khác màu đen, học sinh nam không đeo khuyên tai và để đầu tóc gọn gàng; cư xử học sinh phải văn minh, đúng chuẩn mực, phù hợp với môi trường giáo dục.
 • Mỗi học sinh ứng xử không đúng quy định (Sai trang phục, không đeo thẻ, tóc nhuộm hoặc đầu tóc không gọn gàng, đeo khuyên tai, cư xử không đúng mực): trừ 0,5 điểm
 1. Chào cờ đầu tuần:
 1. Yêu cầu thực hiện:
 • Khi có hiệu lệnh trống, các lớp mang ghế ra tập trung nhanh gọn, đúng vị trí quy định của lớp mình; học sinh các chi đoàn thực hiện tiết chào cờ một cách nghiêm túc (ngồi tập trung đúng vị trí, chú ý theo dõi các nội dung triển khai của BGH và Đoàn trường); lớp trưởng có trách nhiệm nắm sĩ số tham gia của các chi đoàn để báo cáo giáo viên chủ nhiệm và Đoàn trường.
 • Giáo viên chủ nhiệm lớp có trách nhiệm chỉ đạo việc tập trung của học sinh, xử lí các tình huống phát sinh trong suốt buổi tập trung của học sinh lớp mình chủ nhiệm; Đoàn trường có trách nhiệm tổ chức, theo dõi, đánh giá và cùng với giáo viên chủ nhiệm lớp xử lí các tình huống phát sinh trong suốt buổi tập trung của học sinh.
 1. Cách cho điểm:
+ Điểm trừ tối đa: 10 điểm
 • Tập trung: 2 điểm
Vi phạm mỗi lỗi sau đây bị trừ 1 điểm: tập trung chậm, tập trung lộn xộn.
Vi phạm các lỗi sau đây bị trừ 0,5 điểm: tập hợp không thẳng hàng, tập hợp không đúng vị trí quy định, không đủ ghế cho học sinh, …
 • Ý thức tham gia: 3 điểm
Vi phạm mỗi lỗi sau đây bị trừ 0,5 điểm: Thiếu ý thức, không làm theo hiệu lệnh của người điều hành, …
 • Sỹ số: 2 điểm
Mỗi học sinh tập trung chậm: trừ 0,5 điểm
 • Ứng xử của học sinh: 3 điểm
Mỗi học sinh ứng xử sai quy định (sai trang phục, không đeo thẻ, đầu tóc nhuộm khác màu đen, đầu tóc học sinh nam không gọn gàng, mặc quần jean hoặc quần nhiều màu), ăn nói không đúng chuẩn mực: trừ 0,5 điểm
 1. Quy định về cách tính điểm thi đua hàng tuần:
Điểm thi đua hàng tuần = (trung bình điểm vệ sinh trực nhật, chào cờ đầu tuần và sinh hoạt 15 phút của các ngày trong tuần) – điểm trừ
Điểm trừ đối với các lỗi vi phạm nề nếp trong tuần:
 • Học sinh hút thuốc lá trong khu vực trường, tàng trữ và sử dụng thuốc lá điện tử và các chất kích thích khác: trừ 0,5điểm/vi phạm/học sinh
 • Học sinh trốn giờ, bỏ tiết: trừ 0,5 điểm/vi phạm/học sinh (Tất cả các học sinh vào lớp chậm sau khi trống vào 5 phút đều bị xem là bỏ học, trốn tiết).
 • Học sinh sử dụng điện thoại trong các hoạt động giáo dục (Bị BGH, đoàn trường hoặc giáo viên giảng dạy phát hiện): trừ 0,5 điểm/vi phạm/học sinh.
 • Học sinh vi phạm các lỗi đặc biệt nghiêm trọng (Uống rượu bia, vô lễ với giáo viên và nhân viên nhà trường, gây rối trật tự trong nhà trường, học sinh vi phạm trong các giờ học và bị giáo viên bộ môn yêu cầu đoàn trường xử lí, …): trừ 0,5 điểm/vi phạm/học sinh
 1. Hình thức phạt bổ sung:
Đối với các học sinh vi phạm, bị giáo viên trực BCH ghi tên, ngoài việc lớp bị trừ điểm thì học sinh vi phạm phải chịu các hình thức phạt bổ sung. Cụ thể như sau:
 • Học sinh vi phạm cứ 2 lỗi sẽ thực hiện lao động 1 buổi và nộp 01 bì phân chuồng hoai (Ban lao động sẽ xử lý lao động vào chiều thứ 2 tuần thứ nhất của mỗi tháng), bao gồm các lỗi sau: đi chậm, mặc sai đồng phục, không treo thẻ học sinh, bỏ giờ, trốn tiết, hút thuốc lá, sử dụng điện thoại trong giờ học, vi phạm trong giờ học bị giáo viên bộ môn đề nghị ban lao động xử lí.
 • Học sinh đánh nhau: cứ 01 lỗi thực hiện lao động 1 buổi và nộp 02 bì phân chuồng hoai
 1. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:
 1. TRỰC TUẦN:
Điểm trực tuần hoặc trực cầu thang = 10 – tổng điểm trừ
 1. Trực tuần:
 1. Nhiệm vụ:
 • Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho lễ chào cờ và các ngày lễ trong tuần (maket, loa đài, bục nói chuyện, ghế ngồi, …)
 • Vệ sinh sạch sẽ khu vực sân trường trước lúc vào học buổi sáng 15 phút; được nghỉ 15 phút cuối buổi học thêm buổi chiều để: đổ các thùng rác trong khu vực trường vào hố xử lí rác, vệ sinh khu vực sân bóng chuyền, đường vào cổng trường, sân vận động, nhà xe; làm một số công việc khác theo yêu cầu của nhà trường.
 • Tổng hợp sổ đầu bài, sắp xếp vị thứ các lớp (theo mẫu) và gửi 01 bản cho nhà trường, 01 bản cho Đoàn trường trước 6 giờ sáng thứ 2 chào cờ.
    Email nhà trường: c3dangthuchua@nghean.edu.vn
    Email Đoàn trường: doantruongdth@gmail.com
 1. Yêu cầu thực hiện:
 • Các lớp trực thi tốt nghiệp THPT và trực thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ được miễn trực tuần trong suốt năm học tiếp theo.
 • Giáo viên chủ nhiệm lớp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các công việc trực tuần của học sinh; Đoàn trường có trách nhiệm chỉ đạo, đánh giá và báo cáo việc thực hiện các công việc trực tuần của các chi đoàn với BGH và hội đồng thi đua nhà trường.
 1. Cách cho điểm:
+ Điểm trừ tối đa: 10 điểm
+ Làm không đạt yêu cầu: trừ 2 điểm/buổi và bị phạt bổ sung (tùy mức độ vi phạm)
+ Không làm trực tuần: trừ 4 điểm/ buổi và buộc phải làm lại trực tuần vào tuần kế tiếp.
 1. CÁC BUỔI MÍT TINH KỶ NIỆM, NGOÀI GIỜ LÊN LỚP, TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP (SINH HOẠT TẬP THỂ TRÊN SÂN TRƯỜNG) VÀ CÁC BUỔI LAO ĐỘNG, CƠ SỞ VẬT CHẤT
Điểm các buổi mít tinh kỷ niệm và các buổi lao động, cơ sở vật chất = 10 – tổng điểm trừ
 1. Các buổi lễ mít tinh kỷ niệm, ngoài giờ lên lớp, trải nghiệm hướng nghiệp:
 1. Yêu cầu thực hiện:
 • Các chi đoàn chuẩn bị cờ, hoa, khẩu hiệu theo đúng sự phân công của Đoàn trường; khi có hiệu lệnh, các lớp mang ghế ra tập trung nhanh gọn, đúng vị trí quy định của lớp mình; học sinh các chi đoàn chú ý theo dõi các nội dung trong suốt chương trình của buổi lễ, …; lớp trưởng có trách nhiệm nắm sĩ số tham gia của các chi đoàn để báo cáo giáo viên chủ nhiệm và Đoàn trường.
 • Giáo viên chủ nhiệm lớp có trách nhiệm chỉ đạo việc phân công cờ, hoa, khẩu hiệu của lớp mình chủ nhiệm, chỉ đạo việc tập trung của học sinh, xử lí các tình huống phát sinh trong suốt buổi tập trung; Đoàn trường có trách nhiệm tổ chức, theo dõi, đánh giá và cùng với giáo viên chủ nhiệm lớp xử lí các tình huống phát sinh trong suốt buổi tập trung của học sinh.
 1. Cách cho điểm:
+ Điểm trừ tối đa: 10 điểm
 • Tập trung: 2 điểm
        Vi phạm mỗi lỗi sau đây bị trừ 1 điểm: tập trung chậm, tập trung lộn xộn.
Vi phạm các lỗi sau đây bị trừ 0,5 điểm: tập hợp không thẳng hàng, tập hợp không đúng vị trí quy định, không đủ ghế cho học sinh, …
 • Ý thức tham gia: 3 điểm
Thiếu chậu hoa, lẵng hoa: trừ 1 điểm
Thiếu cờ: trừ 0,5 điểm/cờ
Giáo viên chủ nhiệm vắng không có lí do: trừ 1 điểm
Vi phạm mỗi lỗi sau đây bị trừ 0,5 điểm: học sinh vô lễ, thiếu ý thức, không làm theo hiệu lệnh của người điều hành, …
 • Sỹ số: 2 điểm
Mỗi học sinh vắng không phép hoặc tập trung chậm: trừ 0,5 điểm
 • Trang phục: 3 điểm
Mỗi học sinh trang phục không đúng quy định (sai đồng phục, không đeo thẻ, tóc nhuộm hoặc đầu tóc không gọn gàng): trừ 0,5 điểm
 1. Các buổi lao động:
 1. Yêu cầu thực hiện:
 • Các chi đoàn chuẩn bị cờ, hoa, khẩu hiệu và dụng cụ lao động theo đúng sự phân công của Đoàn trường; cán bộ các chi đoàn có trách nhiệm nắm rõ nhiệm vụ và khối lượng công việc lao động của chi đoàn, chỉ đạo chi đoàn làm lao động đảm bảo vị trí, chất lượng, khối lượng công việc đã được Đoàn trường phân công cho chi đoàn mình…; lớp trưởng có trách nhiệm nắm sĩ số, ý thức và kết quả thực hiện nhiệm vụ  của chi đoàn để báo cáo giáo viên chủ nhiệm và Đoàn trường.
 • Giáo viên chủ nhiệm lớp có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo việc phân công cờ, hoa, khẩu hiệu và dụng cụ lao động của lớp mình chủ nhiệm, chỉ đạo việc tập trung của học sinh và thực hiện nhiệm vụ lao động, xử lí các tình huống phát sinh trong suốt buổi lao động; BGH nhà trường và Đoàn trường có trách nhiệm tổ chức, theo dõi, đánh giá, cùng với giáo viên chủ nhiệm lớp xử lí các tình huống phát sinh trong suốt buổi lao động.
 • Giáo viên chủ nhiệm nếu xin phép nghỉ phải báo BGH để sắp xếp thay thế; GVCN lớp chậm quá 30 phút xem như vắng buổi chỉ đạo lao động. Sau nghiệm thu kết quả, nếu chất lượng buổi lao động chưa đạt yêu cầu, Ban lao động có thể yêu cầu GVCN chủ động bố trí buổi khác bổ sung để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 1. Cách cho điểm:
+ Điểm trừ tối đa: 10 điểm
Sĩ số: Trừ tối đa 2 điểm
          Trừ 0,5 điểm/1 học sinh vắng không phép
Trang phục và cờ: Trừ tối đa 2 điểm
                              Trừ 0,5 điểm/1 học sinh mặc sai trang phục áo Đoàn, thiếu cờ trừ 0,5 điểm              
Dụng cụ: Trừ tối đa 2 điểm
Hiệu quả công việc: Trừ tối đa 4 điểm
 
 1. HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, VĂN NGHỆ, TDTT VÀ CÁC CUỘC THI TÌM HIỂU:
Điểm hoạt động hóa, văn nghệ, TDTT, thi tìm hiểu = (thang điểm 10)
Cách tính điểm cộng như sau:
Tập thể:                                                                                            Cá nhân:
-Nhất: 10 điểm                                                                                - Nhất: 10 điểm   
- Nhì: 9 điểm                                                                                   - Nhì: 9 điểm
- Ba: 8,5 điểm                                                                                 - Ba: 8,5 điểm
- KK: 8 điểm                                                                                   - KK: 8 điểm
- Không đạt giải: 7,5 điểm                                                              - Không đạt giải: 7,5 điểm
- Không tham gia: 0 điểm                                                               - Không tham gia: 0 điểm
Các lớp được miễn tham gia hoặc các khối không phát động tham gia được cộng điểm bằng lớp không đạt giải. Giải tập thể nhân hệ số 2.
 1. Yêu cầu thực hiện:
 •  Khi Đoàn trường phát động hoặc triển khai các hoạt động văn hóa văn, văn nghệ, TDTT và các cuộc thi tìm hiểu thì trừ các chi đoàn được Đoàn trường miễn tham gia, các chi đoàn còn lại phải tham gia một cách nghiêm túc, các tiết mục hay bài thi phải thực sự có chất lượng và được đầu tư một cách kĩ càng. Nếu chi đoàn nào tự ý không tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT và các cuộc thi tìm hiểu thì điểm hoạt động hóa, văn nghệ, TDTT, thi tìm hiểu của chi đoàn đó là 0 điểm. Đối với bài thi tìm hiểu thiếu 01 bài thi trừ 0,5 điểm.
 •  Đoàn trường có trách nhiệm xây dựng quy chế, thể lệ và triển khai cụ thể đến tất cả các chi đoàn; đồng thời Đoàn trường có trách nhiệm thành lập ban giám khảo, tiến hành chấm điểm một cách công khai, minh bạch và có hình thức biểu dương, khen thưởng hoặc phê bình, nhắc nhở. Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện ở các chi đoàn.
 1. Quy định về việc đề cử các tiết mục văn hóa, văn nghệ, TDTT  của các chi đoàn tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT cấp huyện, cấp tỉnh:
 • Các lớp có tiết mục văn hóa, văn nghệ tập thể được Đoàn trường cử tham dự các hội thi cấp huyện, cấp tỉnh,… sẽ được BCH Đoàn trường hướng dẫn tập luyện, duyệt, chuẩn bị phương tiện di chuyển và hỗ trợ một phần kinh phí thuê trang phục và kinh phí lưu trú. Ngoài ra các chi đoàn có tiết mục hoặc cá nhân nhân được đoàn trường cử tham dự các hội thi cấp huyện, cấp tỉnh,… sẽ được cộng điểm khuyến khích.
 1. CÁC BUỔI THAM GIA CHỦ NHẬT XANH VÀ THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT KHÁC TẠI ĐỊA PHƯƠNG:
Điểm các buổi tham gia chủ nhật xanh và tham gia các hoạt động sinh hoạt khác tại địa phương = 10 – tổng điểm trừ
1.Yêu cầu thực hiện:
Tham gia đầy đủ và nghiêm túc các hoạt động tại địa phương, đoàn các xã sẽ theo dõi và gửi danh sách về đoàn trường để đoàn trường tính điểm thi đua.
2. Cách cho điểm:
+ Điểm trừ tối đa: 10 điểm
 • Ý thức tham gia: trừ tối đa 2 điểm
Vi phạm mỗi lỗi sau đây bị trừ 0,2 điểm: học sinh vô lễ,nói chuyện riêng, thiếu ý thức, không làm theo hiệu lệnh của người điều hành, …
 • Sỹ số:trừ tối đa  3 điểm
Mỗi học sinh vắng không phép hoặc tập trung chậm: trừ 0,2 điểm
 • Trang phục: trừ tối đa 3 điểm
Mỗi học sinh trang phục không đúng quy định : trừ 0,2 điểm             
 •  Dụng cụ: Trừ tối đa 2 điểm
Mỗi học sinh không mang dụng cụ trừ 0,2 điểm
 1. Quy định về cách tính điểm các hoạt động khác:
Điểm các hoạt động khác = (tổng điểm các hoạt động cả năm học + điểm kk) : tổng số các hoạt động
Quy định điểm khuyến khích đối với các hoạt động khác:
*Lớp nào tham gia, đoạt giải thưởng trong các phong trào bề nổi (như đoạt giải TDTT, văn nghệ, hoạt động ngoại khoá, các cuộc thi OLYMPIC, thi tìm hiểu do cụm trường, Huyện và sở GD tổ chức, các hoạt động của các câu lạc bộ…) đều được cộng điểm vào xếp loại thi đua; Điểm cộng như sau:
a) Cấp cụm trường:
- Cộng 0,1 điểm/ 1 nội dung cho lớp (Tập thể lớp hoặc có cá nhân) đạt giải nhất các phong trào thi đua cấp cụm trường.
- Cộng 0,08 điểm/ 1 nội dung cho lớp (Tập thể lớp hoặc có cá nhân) đạt giải nhì các phong trào thi đua cấp cụm trường.
- Cộng 0,05 điểm/ 1 nội dung cho lớp (Tập thể lớp hoặc có cá nhân) đạt giải ba các phong trào thi đua cấp cụm trường.
b) Cấp huyện, cụm huyện:
- Cộng 0,2 điểm/1 nội dung cho lớp (Tập thể lớp hoặc có cá nhân) đạt giải nhất.
- Cộng 0,15 điểm/ 1 nội dung cho lớp (Tập thể lớp hoặc có cá nhân) đạt giải nhì.    
- Cộng 0,1 điểm/ 1 nội dung cho lớp (Tập thể lớp hoặc có cá nhân) đạt giải ba.
- Cộng 0,05 điểm/ 1 nội dung cho lớp (Tập thể lớp hoặc có cá nhân) đạt giải khuyến khích.
c) Cấp Tỉnh, liên Tỉnh trở lên:
- Cộng 0,3 điểm/ 1 nội dung cho lớp (Tập thể lớp hoặc có cá nhân) đạt giải nhất.
- Cộng 0,2 điểm/ 1 nội dung cho lớp (Tập thể lớp hoặc có cá nhân) đạt giải nhì.  
- Cộng 0,1 điểm/ 1 nội dung cho lớp (Tập thể lớp hoặc có cá nhân) đạt giải ba.
- Cộng 0,1 điểm/ 1 nội dung cho lớp (Tập thể lớp hoặc có cá nhân) đạt giải khuyến khích (hoặc giải tư).
*Lớp tham gia văn nghệ, TDTT do nhà trường và đoàn trường điều động, điểm cộng như sau:
-Tham gia cấp trường cộng 0,05 điểm/ 1 lần tham gia
-Tham gia cấp huyện trở lên cộng 0,1 điểm/ 1 lần tham gia
*Lớp có số lượng học sinh tham gia câu lạc bộ đông và tham gia tích cực có hiệu quả và có bình xét xác nhận của ban chủ nhiệm câu lạc bộ, điểm cộng như sau:
-Lớp có số lượng học sinh tham gia đông, tích cực và hiệu quả thứ nhất được cộng 0,5 điểm/ mỗi câu lạc bộ
-Lớp có số lượng học sinh tham gia đông, tích cực và hiệu quả thứ nhì được cộng 0,4 điểm/ mỗi câu lạc bộ
-Lớp có số lượng học sinh tham gia đông, tích cực và hiệu quả thứ ba được cộng 0,3 điểm/ mỗi câu lạc bộ
B. QUY ĐỊNH TÍNH ĐIỂM VÀ XÉT THI ĐUA CÁC CHI ĐOÀN HỌC SINH
1. Hàng tuần, Đoàn trường tổng hợp điểm thi đua các lớp, xếp vị thứ thi đua các lớp trước ngày thứ 7 (dán 1 bản tại bảng tin và nộp 1 bản cho BGH nhà trường)
2. + Năm học 2022 – 2023, Đoàn trường phát động 3 đợt thi đua về nề nếp:
       Đợt 1: Từ tuần học thứ nhất đến 20/11/2022
       Đợt 2: Từ 21/11/2022 đến 26/3/2023
       Đợt 3: Từ 26/3/2023 đến hết học kỳ 2
    Sau mỗi đợt, đoàn trường sẽ tính điểm thi đua nề nếp của các chi đoàn, xếp vị thứ thi đua và tổ chức trao thưởng cho các chi đoàn có thành tích cao.
+ Công thức tính điểm thi đua:
 • Điểm thi đua nề nếp từng đợt = (trung bình điểm vệ sinh trực nhật các tuần x 2 + trung bình điểm các hoạt động khác – điểm trừ) : 3
Điểm trừ đối với các lỗi vi phạm đặc biệt:
 • Đánh nhau: Trừ 0,5 điểm/lần/1 học sinh đánh nhau/đợt thi đua (có sự xác minh của Đoàn trường).
 • Nộp chậm các khoản đóng góp: Nếu trong từng đợt thi đua, chi đoàn nộp chậm khoản đóng góp 10 ngày (kể từ ngày thông báo) thi Đoàn trường sẽ trừ 0,5 điểm.
 1. Đoàn trường sẽ thực hiện việc tính điểm thi đua cả học kỳ, năm học của các chi đoàn vào cuối năm học và trình BGH nhà trường để làm căn cứ xếp danh hiệu thi đua các lớp.
 • Điểm thi đua nề nếp cả năm = (trung bình điểm vệ sinh trực nhật tất cả các tuần x 2 + trung bình điểm tất cả các hoạt động khác – điểm trừ) : 3
Điểm trừ đối với các lỗi vi phạm đặc biệt:
 • Đánh nhau: Trừ 0,5 điểm/lần/1 học sinh đánh nhau/cả năm học (có sự xác minh của Đoàn trường).
 • Nộp chậm các khoản đóng góp: Nếu trong trong năm học, chi đoàn nộp chậm khoản đóng góp 10 ngày (kể từ ngày thông báo) thi Đoàn trường sẽ trừ 0,5 điểm/lần chậm đóng góp.
Điểm trung bình sổ đầu bài cả năm = trung bình điểm vệ sinh trực nhật tất cả các tuần trong năm học
Lưu ý: Đoàn trường sẽ nhập điểm sổ đầu bài tuần của một chi đoàn là 0 điểm, trong các trường hợp sau:
 • Học sinh giữ sổ đầu bài không nộp sổ đầu bài trong tuần đó về văn phòng nhà trường để GVCN lớp trực tổng hợp, hoặc học sinh giữ sổ đầu bài có nộp sổ đầu bài nhưng lại tổng hợp sai điểm.
 • Học sinh giữ sổ đầu bài không nộp sổ đầu bài về văn phòng đoàn trường khi đoàn trường đã thông báo trong các đợt tổng hợp thi đua.
3.1.Công thức tính điểm thi đua học kỳ:
Đ.TBHK = [(Điểm TB N.Nếp x 2 + Điểm TB Sổ Đầu Bài): 3]  – điểm trừ theo HK (nếu có)
      3.2.Công thức tính điểm thi đua năm học:
Đ.TBCN  =           (Đim thi đua học kỳ 1) + (Điểm thi đua học kỳ 2) x 2
3
 1. Phân nhóm các chi đoàn và quy định xếp loại các lớp :
4.1.Phân nhóm các chi đoàn:
Nhóm 1: 10A1, 10D1, 10C1, 11A, 11B, 11C, 12A, 12B, 12C (9 lớp)
Nhóm 2: 10A2, 10A3, 10D2, 11D, 11E, 11G, 12E, 12G, 12D (9 lớp)
Nhóm 3: 10C2, 10C3, 10C4, 10C5, 11H, 11I, 11K, 11M,12H, 12I, 12K, 12M (12 lớp)
  1. Quy định xếp loại các lớp:
Trên cơ sở vị thứ thi đua các mặt, bộ phận thư ký Hội đồng thi đua tổng hợp (sau khi đã tính hệ số theo quy định) và xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới. Hội đồng thi đua tham mưu cho Hiệu trưởng quyết định xếp loại và công nhận thi đua cho các lớp như sau:
-  Lớp xuất sắc (lớp tiên tiến):
Là lớp có vị thứ được xếp toàn diện cuối năm như sau: Các lớp nhóm 1 chọn 5 lớp có vị thứ xếp loại toàn diện từ 1 đến 10; Các lớp nhóm 2 chọn 4 lớp có vị thứ xếp loại toàn diện từ 1 đến 15; Các lớp nhóm 3 chọn 5 lớp có vị thứ xếp loại toàn diện từ 1 đến 20.  Kèm theo các điều kiện sau đây:
+. Lớp không có học sinh bị kỷ luật đuổi học có thời hạn hoặc không có quá 02 học sinh khiển trách trước Hội đồng kỷ luật.
+. Hoàn thành đủ các khoản đóng góp đúng thời gian quy định.
+. Không có mặt thi đua nào xếp loại từ 25 trở xuống.
- Lớp tốt:
Là lớp được xếp toàn diện cuối năm từ thứ 1 đến thứ 23 kèm theo các điều kiện sau đây:
+. Lớp không có học sinh bị kỷ luật đuổi học có thời hạn hoặc có từ 3 em trở lên bị kỷ luật khiển trách trước hội đồng kỷ luật.
+. Hoàn thành đủ các khoản đóng góp đúng thời gian quy định.
+. Không có quá 01 mặt thi đua xếp loại từ 25 trở xuống.
- Lớp khá:
+ Không có HS bị kỷ luật đình chỉ học 1 năm phải trả về địa phương quản lý; không quá 02 học sinh bị kỷ luật đuổi học 1 tuần; có không quá 04 học sinh bị kỷ luật cảnh cáo trước trường.
+ Hoàn thành đủ các khoản đóng góp đúng thời gian quy định.
+ Có không quá 02 mặt thi đua xếp loại từ 25 trở xuống .
- Lớp trung bình:
Hoàn thành đủ các khoản đóng góp nhưng điểm nề nếp nhỏ hơn hoặc bằng điểm trung bình chung nề nếp toàn trường trừ đi 1. Lớp xếp loại trung bình mà có thành tích một mặt thi đua nào trong năm nằm vị thứ từ 1 đến 10 của trường thì nâng lên một bậc.
- Lớp yếu: Các trường hợp còn lại.
Lưu ý:  Nếu phạm quy thì hạ xuống bậc thi đua liền kề dưới đó. Đến ngày xét thi đua mà lớp chưa hoàn thành đóng góp thì xếp loại yếu. Những lớp được xếp loại xuất sắc thì Hội đồng thi đua khen thưởng sẽ tham mưu đề xuất Hiệu trưởng là một trong những tiêu chí để công nhận GVCN của lớp đó là GVCN giỏi cấp trường trong năm học đó.
Trên đây là một số quy định về tiêu chuẩn thi đua các chi đoàn, quy định này được áp dụng cho cả dạy học chính khóa và học thêm, yêu cầu tất cả các chi đoàn trong toàn trường nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì chưa phù hợp các đồng chí phản ánh để điều chỉnh, làm cho bản tiêu chuẩn thi đua ngày càng hoàn thiện, giúp công tác thi đua ngày càng quy cũ, có chất lượng.

         Thanh Chương, ngày 05 tháng 09 năm 2022
 
       DUYỆT BAN GIÁM HIỆU
              HIỆU TRƯỞNG

                                                                    

          Nguyễn Khắc Điệp
            BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG
                     Trần Khắc Thanh
 


 

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

GIỚI THIỆU
khuon vien truoc
Trường THPT Đặng Thúc Hứa được thành lập năm 1975, tiền thân là Trường cấp 3 vừa học vừa lao động sản xuất. Hiện nay trường đóng chân trên địa bàn xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương.
THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn cổng thông tin điện tử Trường THPT Đặng Thúc Hứa thế nào?

logo
global html
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi